สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลความเป็นเลิศ รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน ม.กรุงเทพธนบุรี

ในการทำงานเป็นทีมเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประสานกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกับสมาคมกีฬา

          พล.อ.สุรชาติ  จิตต์แจ้ง  ประธานรุ่น หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลความเป็นเลิศ รุ่นที่ 5  สถาบันพระปกเกล้า  พร้อมคณะมาศึกษาดูงานด้านความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ทั้งในด้านการส่งเสริม  การพัฒนา  และการบริหารจัดการทางด้านการกีฬาของ มกธ. โดยมี รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ให้เกียรติต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษ และตอบข้อซักถามของคณะผู้มาศึกษาดูงานดังกล่าวในเรื่องแนวทางการส่งเสริม  การบริหารจัดการ  และการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทั้งในปัจจุบัน  และอนาคต


          ในการนี้  คณะผู้มาศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้ายังเข้าเยี่ยมชมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร  เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาภายในฟิสเนส  ซึ่งจะช่วยฟื้นฟู  เสริมสร้าง  และเพิ่มระดับขีดความสามารถด้านสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬา  รวมทั้งเข้าขมศูนย์ฝึกกีฬาตามมาตรฐานสากลหลากหลายชนิด  เช่น  กีฬาแบดมินตัน  มวย  ตะกร้อ  เพาะกาย  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด เป็นต้น  และศูนย์ฝึกพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลที่ได้มาตรฐานการรับรองจากฟีฟ่า  ซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาทั้งระดับเยาวชน  และทีมชาติ  และเยี่ยมชมส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอีกด้วย ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สปอร์ต คอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565


ที่มาของภาพ : สถาบันพระปกเกล้า
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport