ม.เชียงใหม่ผนึกพันธมิตรจับมือพัฒนาและขยายตลาดเครื่องทำลายเชื้อในอากาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - N Health -บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด จับมือพัฒนาและขยายตลาดเครื่องทำลายเชื้อในอากาศ ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจากผลงานักวิจัยคนไทย

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ได้ทำการลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและขยายตลาดเครื่องทำลายเชื้อในอากาศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายวิโรจน์ โขมพัตราภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม

ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอากาศที่เต็มไปด้วยเชื้อก่อโรคและ ฝุ่นละอองจำนวนมาก รวมถึง PM 2.5 ที่มีอนุภาคเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งนับเป็นสาเหตุสำคัญ ในการก่อให้เกิดโรคติดต่อทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือจากทั้ง 3 องค์กร ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรองค์ความรู้ด้านวิชาการในการวิจัย และพัฒนาเครื่องทำลายเชื้อในอากาศ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทนาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม ให้คำปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดจำหน่าย และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งาน และทาง N Health ที่พร้อมส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้ในการทดลองเครื่องทำลายเชื้อในอากาศ ทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ และเพิ่มช่องทางการตลาด

ด้วยความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นมีเพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญร่วมกัน คือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับ "เครื่องทำลายเชื้อในอากาศ" ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ นำไปสู่การขยายผลทางการตลาด ให้เพียงพอตรงกับความต้องการของกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport