เปิดโครงการทำขาเทียมพระราชทานเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทาน ตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 160 ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยงานนี้ นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ในพิธีเปิดยังมี ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง กรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนบุคลากรด้านสาธารณสุขและคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนที่สนับสนุนโครงการฯ เข้าร่วมในพิธีนี้อีกด้วย

โครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานของมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มูลนิธิฯได้ดำเนินการขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยออกหน่วยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ 5 ครั้ง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติ ศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพโดยไม่คิดมูลค่าจากผู้รับบริการ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อตนเอง ครอบครัวและสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมอีกด้วย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport