เจโทรผนึกกำลังกับ Kawasaki Frontale สโมสรฟุตบอลในเจลีก จัดกิจกรรมโปรโมทวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นรุกขยายฐานคนรักอาหารญี่ปุ่นในไทย

วันที่ 7 มกราคม 2566 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯ ได้ร่วมมือกับสโมสรฟุตบอล Kawasaki Frontale

          ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลในเจลีก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่เสน่ห์ของวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น ในปี นี้ เจโทร กรุงเทพฯ ร่วมมือกับ *ร้านผู้สนับสนุนวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น เปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์วัตถุดิบอาหาร น าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น “[ Made in JAPAN ] วัตถุดิบญี่ปุ่นแท้ส่งต่อความรัก ด้วยความอร่อย” เพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของ วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่ นและขยายการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหารของญี่ปุ่ น โดยแคมเปญฯ เริ่มตั้งแต่วัน อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีร้านอาหารที่เข้าร่วมแคมเปญฯ ทั้งหมด 236 ร้าน ซึ่ง 86 ร้านตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่ นในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีจ านวนร้านอาหาร ญี่ปุ่ นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นการเข้าถึงการบริโภควัตถุดิบอาหารญี่ปุ่ นอื่นๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภค ชาวไทย เช่น เนื้อหมูญี่ปุ่ น อีกด้วย ในครั้งนี้ เจโทรได้ร่วมมือกับสโมสรฟุตบอล Kawasaki Frontale เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญฯ โดยการจัด กิจกรรมร่วมกับเพจฟุตบอลในเฟสบุ๊คที่เป็ นที่นิยมในประเทศไทยจ านวน 3 เพจ (เพจดังกล่าวมียอดผู้ติดตามรวมประมาณ 7.6 ล้านคน) กิจกรรมดังกล่าวเป็ นกิจกรรมที่ให้ผู้บริโภคชาวไทยที่เป็ นแฟนฟุตบอลส่งแคปชั่นตอบค าถามชิงรางวัล โดยมี โจทย์ว่าหากได้ไปรับประทานอาหารค่าแบบญี่ปุ่นกับนักเตะในสโมสรฟุตบอล Kawasaki Frontale จะเลือกอาหารญี่ปุ่นเมนู ไหนกับนักเตะคนใด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกจากนักเตะจะได้รับรางวัลจากสโมสรฟุตบอล Kawasaki Frontale เช่น เสื้อ Frontale เอเชียทัวร์ เป็ นต้น ทางผู้จัดกิจกรรมหวังว่า การจัดกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ จะสามารถขยายฐานคนรักอาหาร ญี่ปุ่ นในไทยให้เพิ่มมากขึ้ นได้เนื่องจากมีแฟนฟุตบอลในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็ นจ านวนมาก ส าหรับสโมสรฟุตบอล Kawasaki Frontale ในเจลีกนั้น มีนายชนาธิป สรงกระสินธ์ นักเตะจากประเทศไทย เข้าร่วมสโมสร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 นอกจากการจัดกิจกรรมสอนเล่นฟุตบอลส าหรับเด็กในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว สโมสร ฟุตบอล Kawasaki Frontale ยังเสริมความแข็งแกร่งของทีมด้วยการจัด “Kawasaki Frontale Asia tour 2022” ที่ประเทศไทยและ เวียดนามเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมถึงการจัดฟุตบอลแมตช์กับ บีจีปทุม ยูไนเต็ด เอฟซีของไทยลีกอีกด้วย นายคุโรดะ จุน ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่ น (เจโทร กรุงเทพฯ) ได้แสดงความเห็น เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเจโทร กรุงเทพฯ และ สโมสรฟุตบอล Kawasaki Frontale ในครั้งนี้ว่า “การร่วมจัดกิจกรรมครั้ง นี้กับสโมสรฟุตบอล Kawasaki Frontale มีจุดประสงค์เพื่อขยายฐานแฟนอาหารและวัตถุดิบญี่ปุ่ นออกไป เสริมจากฐานแฟนที่ มีอยู่เดิม” นอกจากนี้ ผู้แทนจากสโมสรฟุตบอล Kawasaki Frontale ยังแสดงความคิดเห็นว่า “การจัดแคมเปญร่วมเพื่อประ ชาสัมพันธ์อาหารและวัตถุดิบญี่ปุ่ นเป็ นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็ นอย่างมากส าหรับ Kawasaki Frontale ในฐานะสโมสรฟุตบอลซึ่ง อยู่ในแวดวงกีฬา และรู้สึกยินดีเป็ นอย่างยิ่งหากสามารถเป็ นจุดเริ่มต้นให้ชาวไทยทุกท่านได้รับรู้ถึงเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่ นใน วงกว้าง”


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport