ฮอนด้า ลุยโครงการ Honda Dream School เป็นปีที่ 19 ติดต่อกัน สานต่อกิจกรรมมุ่งความปลอดภัยให้กับเยาวชน

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามเป้าหมายฮอนด้าปี พ.ศ. 2593 เดินหน้าปลูกฝังจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทั้งบนท้องถนนและการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านโครงการ “ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” หรือ “Honda Dream School” ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 19 ใน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแสนสุข จ.กรุงเทพฯ โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนวัดบ้านช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ รวมนักเรียนกว่า 900 คน รวมถึงรวมพลังจิตอาสาพนักงานฮอนด้า ครู นักเรียน และตัวแทนชุมชนใน 3 พื้นที่ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่และปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พร้อมส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ในระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567

สำหรับ โครงการ “ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” หรือ “Honda Dream School” ปีที่ 19 เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายของบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2593 (Honda Target 2050) ใน 2 ทิศทางหลัก ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นทำให้ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ของฮอนด้า มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมปลอดมลพิษ และด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั่วโลกให้เป็นศูนย์  โดยโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน


2. กิจกรรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการใช้ถนนอย่างปลอดภัย และข้อควรปฏิบัติแก่นักเรียน จัดทำห้องเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งปรับปรุงพื้นและเส้นทางจราจรบริเวณโรงเรียนตามแนวทางถนนปลอดภัย อาทิ การปรับปรุงและทาสีทางม้าลาย การติดตั้งป้ายจราจรและกระจกบริเวณทางโค้ง เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ

ฮอนด้า พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการ “ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” หรือ Honda Dream School เพื่อปลูกฝังเรื่องความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนไทย เพราะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมปลอดมลพิษและปลอดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport