โต้โยต้าเปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีรถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest 2024”

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จํากัด พร้อมด้วย ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ คุณสุนีย์ ศรีสง่า ตระกูลเลิศ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมเปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest dedf” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ TOYOTA ALIVE

โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest” ริเริ่มโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ตระหนักให้เยาวชนทั่วโลกได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการพร้อมพัฒนาทักษะผ่านการวาดภาพพร้อมระบายสีในหัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2004 หลังจากนั้นบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จึงเริ่มทําการจัดตั้งโครงการของประเทศไทยขึ้นตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งให้ความสําคัญและดําเนินงานมาเป็นปีที่ 13 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะ ส่งผลให้มีผลงานของเยาวชนไทยส่งเข้าร่วมโครงการจํานวนมากเป็นอันดับหนึ#งของโลก และยังเป็นประเทศเดียวที่ประสบความสําเร็จด้วยในการคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกมามากที่สุดถึง 43 รางวัล


โดยโครงการในปี 2024 นี้มาภายใต้เเนวคิด “รถยนต์ในฝัน” ซึ่งมีรายและการรับสมัครการประกวด

ดังนี้


การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่นระดับอายุ

- ระดับอายุตํ่ากว่า 8 ปี

- ระดับอายุ 8-11 ปี

- ระดับอายุ 12-15 ปี


รางวัลของการประกวดระดับประเทศของแต่ละระดับอายุ มีดังนี้


- รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 - รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

- รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท และประกาศนียบัตร


สําหรับการประกวดระดับประเทศคณะกรรมการจะทําการคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในแต่ละรุ่นจํานวน 3 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน และประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีในเดือนมิถุนายน 2567


ผู้ชนะระดับประเทศรางวัลที 1-03 ของทุกรุ่นอายุ รวม 9 ผลงานจะถูกส่งไปประกวดในระดับโลก


รางวัลผู้ชนะการประกวดระดับโลก

ทุนการศึกษา จากโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งประเภทรางวัล ดังนี้


- Grand Prize Winner ผู้ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 USD และโรงเรียนได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 USD


- Best Finalist ผู้ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษามูลค่า 3,000 USD

- Let's Changethe Future of Car ผู้ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 USD และโรงเรียนได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 USD

- Waki-Doki ผู้ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 USD และโรงเรียนได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 USD


สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2024” ได้ที่ผู้แทนผู้จำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารเเละสมัครออนไลน์ได้ที่ www.toyota.co.th/toyotadreamcarthailand ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport