ผอ.ฝ่ายการแพทย์ฟีฟ่า เยี่ยมศูนย์ BASEM สถาบันเวชศาสตร์กีฬา รพ.กรุงเทพ

ดร.แอนดรูว์ แมสซีย์ FIFA Director of Medical Department (ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของฟี ฟ่า) เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันเวชศาสตร์การ กีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ (Bangkok Academy of Sports and Exercise Medicine : BASEM) ของ รพ. กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โดยมี นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ สาย กิจกรรมพิเศษ และ ประธานฝ่ายแพทย์ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ น.ท.นพ.พรเทพ ม้ามณี ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (BASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมต้อนรับ

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ สาย กิจกรรมพิเศษ และ ประธานฝ่ายแพทย์ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ดร.แอนดรูว์ แมสซีย์ ซึ่งเป็น FIFA Director of Medical Department (ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของฟี ฟ่า) ซึ่งมาร่วมการประชุม FIFA Congress 2024 ที่ประเทศไทย ในโอกาสนี้เข้ามาเยี่ยมสถาบันเวชศาสตร์การ กีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ (Bangkok Academy of Sports and Exercise Medicine : BASEM) ของ รพ. กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เนื่องจาก BASEM ถือเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากฟีฟ่า ให้เป็น FIFA Medical Center of Excellence หรือ FMCE ตั้งแต่ปี 2012 (พ.ศ.2555)

โดยได้รับการรับรองจากฟีฟ่าร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางการกีฬา (College of Sports Science and Technology) ม.มหิดล โดยที่ FMCE นี้ ถือเป็นแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศไทยและอาเชี่ยน เป็นแห่งที่ 3 ของเอเซีย และ เป็นหนึ่งใน 49 แห่งทั่วโลก ที่ฟีฟ่าให้การ รับรองให้เป็นสถานที่ที่จะให้การดูแลนักฟุตบอลในภูมิภาคนั้น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การป้องกันการบาดเจ็บ การให้ ความรู้แก่นักฟุตบอลในเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาทางด้านฟุตบอล ที่ทางฟีฟ่าเรียกว่า Football Medicine เพื่อให้นักฟุตบอลมีสมรรถภาพทางกายที่ดี มีความนึกปืนแข็งแรง ซึ่งจะทำให้ลดการบาดเจ็บในสนามแข่งขันลงได้ รวมทั้งในด้านการรักษาในกรณีบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) เฉพาะทางด้านเวชศาตร์การกีฬา (Sports Medicine) พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนอุปกรณ์ ที่ทันสมัย ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เช่น การฝึกวิ่งบนลู่วิ่งที่ลดแรงกระแทกด้วยการลดความดัน บรรยากาศที่เรียกว่า Alter G Anti-Gravity Treadmill

 นอกจากนี้ยังมีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อเป็นการฟื้นฟูการ เล่นฟุตบอลในสนามเสมือนจริง ที่เรียกการฟื้นฟูแบบนี้ว่า Field Rehabilitation ที่จะทำให้นักฟุตบอลที่บาดเจ็บ สามารถกลับไปเล่นฟุตบอล (Return-to-Play) ได้เหมือนเดิมโดยเร็วที่สุด เทียบเท่าสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำใน ประเทศอังกฤษและยุโรป ที่ให้การรักษานักฟุตบอลอาชีพชั้นนำที่บาดเจ็บและกลับไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ต่อไป ทั้งนี้ ทาง FIFA จะเน้นให้ทุก ๆ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ฟุตบอลหรือ FMCES เหล่านี้ทั่วโลกให้เป็นที่รู้จัก ของนักฟุตบอลในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เป็นที่พึ่งของนักฟุตบอล และให้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไป ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ จะได้มีการหารือกับผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของฟีฟ่า

 ในประเด็นของการสนับสนุน ด้านฟุตบอลหญิงในประเทศไทยจากฝ่ายการแพทย์ของฟีฟ่าให้มีความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่สำคัญประการหนึ่งของฟีฟ่าในสมัยปัจจุบันและของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่มี คุณนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นผู้นำ และช่วยพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเวชศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะในกีฬาฟุตบอลให้มีศักยภาพ ดูแลนักฟ ตบอลให้มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดการบาดเจ็บ และรักษาการบาดเจ็บให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้าน น.ท.นพ.พรเทพ ม้ามณี ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (BASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า" สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ (BASEM) โรงพยาบาล กรุงเทพ ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) FIFA Medical Centre of Excellence หนึ่งในผู้นำด้านการดูแลรักษาการบาดเจ็บทางกีฬาด้วยมาตรฐานระดับสากล ตอบสนองไลฟ์สไตล์คน ทุกเพศทุกวัยที่รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยการดูแลโดยทีมแพทย์และทีมผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์กีฬา หลากหลายสาขา ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่การทดสอบประเมินสมรรถภาพร่างกาย การวิเคราะห์ปัญหาและ สาเหตุ การตรวจวินิจฉัย รักษาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ การทำกายภาพบำบัด การป้องกันการบาดเจ็บที่ทันสมัย การ ผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง ที่สำคัญยังมีโปรแกรมฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพที่ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาสมัครเล่น นักกีฬาอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรค ประจำตัว อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และผู้ที่มีน้ำหนักเกิน เป็นต้น"ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport