"ทนายนพ" เยือนเมืองกาญจน์ ร่วมฟุตบอลสานสัมพันธ์อบอุ่น

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ที่สนามกีฬาประจำจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) ทนายนพ-ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ทนายกาญจนบุรี ทีมท้องถิ่นกาญจน์ และทีมทนายกรุงเทพ โดยได้รับการประสานงานจาก นายวรรษภณ แสงเป่า ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี และ นายสมศักดิ์ อัจจิกุล อดีตนายทะเบียนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านพนมฤทธิ์ หอมนิจสกุลอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7,ท่านวรวุธ เห็นประเสริฐ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ช่วยราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีฅพ.ต.อ.วุฒิพงศ์ เย็นจิตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

ทีมผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี , นายวิษณุ บุญญรัตน์ เลขานุการนายกอบจ.กาญจนบุรี , นายทวีศักดิ์ แสงค้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตอำเภอเมือง , นายณัฏฐพล ภู่ทองชิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตอำเภอเมือง , นายพรรษา  สายทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตอำเภอท่ามะกา , นายติณณภพ ไตรรัตนชัยกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตอำเภอไทรโยค , นายนิติกร แสงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตอำเภอเมือง , นายพิสิษฐ์ เขาถ้ำทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี , นายนคร ว่องวณิชชากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี , นายธนาสิทธิ์  จันทร์โสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  อำเภอเมืองกาญจนบุรี , ร้อยตำรวจเอกบัณฑิต ชูธรรม รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี , นายวรารัตน์  สังข์นาค นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ทีมงานทนายความอาวุโส ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ ศรีคชา ประธานสภาทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา , นายภูมิเศรษฐ พุทธวงศ์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ , นายธนศักดิ์ อินทรน้อย อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี , นายสุเทพ สมจิตร กรรมการชมรมทนายความธนบุรี และ นายสมศักดิ์ ด้วงใจบุญ ทนายความธนบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติ

หลังจากการแข่งขันสิ้นสุด ฝ่ายจัดการแข่งขันพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารพบปะสังสรรค์พูดคุยกันภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่น ที่ร้านแพหน้าเมือง

ทนายนพ ธนพล คงเจี้ยง นายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวต่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่า "การจัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีในวันนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 7(3) คือ ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ และการจัดการแข่งขันในลักษณะดังกล่าวนี้ ยังทำให้ทนายความทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย พัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ทั้งยังสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว อีกด้วย"

ก่อนสิ้นสุดกิจกรรม ทนายนพ ธนพล คงเจี้ยง นายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติรวมถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้  และอวยพรปีใหม่ให้แก่พี่น้องทนายความทุกท่านในโอกาสวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในเร็วนี้


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport