นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว นำทีมร่วมกิจกรรม "รวมพลังสามัคคี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี"

เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาราชการแทนอธิบดีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมฟุตบอล "รวมพลังสามัคคี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี" ระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข & ทีมผู้บริหารกรมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความสุขในองค์กร บุคลากรได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรง ณ สนามฟุตบอล โรงพยาบาลศรีธัญญาที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport