กระชับไมตรี!ฟุตบอลการทูตเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 2

จุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด และ โอภาษ วโรภาษ รองอธิปดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ นำทีมฟุตบอลอัยการ แข่งขันฟุตบอลการทูตเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Football Diplomacy against Transnational Crime) ครั้งที่ 2

ชมรมฟุตบอลอัยการ โดย จุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด และ โอภาษ วโรภาษ รองอิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ นำทีมฟุตบอลอัยการ แข่งขันฟุตบอลการทูตเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Football Diplomacy against Transnational Crime) ครั้งที่ 2 พบกับทีมสถานทูตอินโดนีเซีย นำโดย H.E. Mr. Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และ Mr. Virgaliano Nahan ผู้ช่วยทูตฝ่ายอัยการ ณ สนามฟุตบอลภายในสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ถนนเพชรบุรี 

การแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความคุ้นเคยระหว่างพนักงานอัยการที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศและดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติกับเจ้าหน้าที่สถานทูตอินโดนีเซียที่ทำงานด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ภายหลังการแข่งขันฟุตบอลท่านทูต Rachmat Budiman ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่สถานทูต พร้อมกองเชียร์ทั้งสองฝ่าย โดยมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการในความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างอินโดนีเซียกับไทย โดยเฉพาะคดีค้ายาเสพติด คดีค้ามนุษย์ คดีสิ่งแวดล้อม และแก็งค์คอลเซ็นเตอร์ ภายใต้กรอบสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา ค.ศ.2004 รวมทั้งการสนับสนุนความริเริ่มของสำนักงานอัยการสูงสุดไทยในการก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน


ที่มาของภาพ : Football Diplomacy against Transnational Crime
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport