20 สุดยอดยช.ไทยรับทุน"KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy"

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy" สนามสุดท้าย ภาคกลาง ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีเยาวชนชายหญิงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน เพื่อคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทยที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล พร้อมรับทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา รวมกว่า 260,000 บาท

ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณ คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นประธานในงาน และกล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 20 คน จากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,600 คน จาก 4 สนาม 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย เพื่อรับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และอุปกรณ์กีฬาคนละ 8,000 บาท  

โครงการ "KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy ปีที่ 3" ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชนของไทยสู่มาตรฐานระดับโลก และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และร่วมสร้างพลังกายพลังใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าทุกคนทำได้ "Know You Can" บริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุน อยู่เคียงข้างความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอล เพื่อให้สามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จ

โดยเยาวชนทั้ง 20 คนที่ได้แก่ 1.ด.ช. ศักรนันทน์ ทิพย์รักษ์,2.น.ส. มณีรัตน์ เตชะเลิศพนา,3.ด.ช. ณัฐภูมิ ผัดสัก,4.ด.ช. วรากร ปู่หล้า,5.นาย ณภัทร วนาลีไพศาล,6.ด.ช. ธรณ์ธันย์ โชคพัชรอมร,7.นาย ชยุต อินชำนาญ,8.น.ส. สิรามล มีเสน,9.ด.ช. ภัทรภูมิ ธนาภูดินันท์,10.นาย ยศวัจน์ อัครพูนพงศ์,11.นาย อภินิรุตติ เหมาวิพัฒน์,12.นาย วชิรวิทย์ อาวรณ์,13.นาย ศุภกิตด์ งามวิเศษ,14.นาย ภูริช ทรัพย์เห็นสว่าง,15.นาย สุรวีย์ รอดมา,16.ด.ช. จิรภัทร หึกขุนทด,17.นาย ณัฐภัทร ชื่นนิยม,18.นาย นวพล พันธ์ุมี,19.ด.ญ. ภัควรินทร์ พานทอง และ 20.ด.ช. ธนภัทร ช้างสี


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport