ปูนซีเมนต์นครหลวงโม่แข้งเชื่อมความสัมพันธ์ ตชด.

ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 2566” กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และทีมข่าวราชสำนัก (นักข่าวและตำรวจสันติบาล) เพื่อเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน

โดยมี พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีและร่วมแข่งขัน อีกทั้ง ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ คุณมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์  นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานปูนซีเมนต์นครหลวงร่วมกิจกรรมการแข่งขัน พร้อมด้วยทีมข่าวพระราชสำนัก   ณ สนามฟุตบอลสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค1 จ.ปทุมธานีที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport