ม.กรุงเทพ ผุคโครงการ "B the better U" เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม สายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ร่วมมือกับ Physique 57 Bangkok สถาบันออกกำลังกายชั้นนำ จัดโครงการ "B(e) the better (yo)U" จัดงานแถลงข่าวโครงการ "B the better U" และออกกำลังกายรวมถึงกิจกรรม sport Day2023SPIRITED SPORT WEEK 2023

 กีฬาภายในของนักศึกษาม.กรุงเทพ เพื่อเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสกว่า ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการมีสุขภาวะที่ดีของนักศึกษาให้ครบทุกมิติทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ จิตปัญญา สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริง และเสริมสร้างสมดุลชีวิตที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "Food, Exercise, Mind, Sleep เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิม" ตอบสนอง  เทรนด์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และการรักษาสมดุลในการใช้ชีวิตยุค Next Normal ที่ห้องประชุมไดมอนด์ ฮอลล์ชั้น 5 อาคาร เอ มหาวิทยาลับกรุงเทพ

 โดยภายในงานมีคุณเขมิกา จิวะพรทิพย์ ผู้บริหารระดับสูง ของ Physique 57 Bangkok, ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ,อ.ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , คุณเขมินี เกียรติสัมพันธ์ ผู้บริหารระดับสูง ของ Physique 57 Bangkok และนักศึกษาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

 ทั้งนี้ทาง ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์  ได้กล่าวว่า "บทบาทของสายกิจการนักศึกษา คือ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ Work-Learn-Play บูรณาการเชื่อมต่อความรู้เชิงวิชาการ กับกิจกรรมบ่มเพาะ 5 อัตลักษณ์พื้นฐาน (5 DNAs) อันได้แก่ Passion, Curiosity, Collaboration, Creativity และ Street Smart เพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้กับนักศึกษาทุกคน    ขณะเรียนด้วยการทำงานร่วมกันรทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสริมความมั่นใจ สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ต่างๆ "

 ด้าน คุณเขมิกา จิวะพรทิพย์ และ คุณเขมินี เกียรติสัมพันธ์ กล่าวว่า "ฟิซีค 57 (Physique 57) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขพลานามัย ภายใต้โครงการ "B the better U" โดยมีจุดมุ่งหวังที่จะช่วยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากมีสุขภาพดีแบบองค์รวม ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก และเป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนให้นักศึกษาได้ค้นพบ The Best Version of You เมื่อร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีความสุข ความมั่นใจ 

 ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถาบัน Physique 57 Bangkok ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการผนึกกำลังระหว่างผู้นำจากสองวงการ "มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์" และ "สถาบันการออกกำลังกายแบบครบวงจร" ภายใต้ความมุ่งมั่นเดียวกันด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมของคนรุ่นใหม่ ทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ จิตปัญญา สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และการรักษาสมดุลในการใช้ชีวิตยุค Next Normal


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport