สมุทรสาครจัดศึกอีสปอร์ตรวมตัวมัธยมปูทางสู่นักกีฬาอาชีพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และ ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงชนะเลิศเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 26-27 ธ.ค. 65 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นโดย พิรุณศิลป์ สีสุข ประธานชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร, นายศีลัชญา มั่นนุช รองประธานชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร, นายสุเมธ จินาพันธ์ ประธานสโมสร GOLDCITY ESPORT, ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และ ประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประธานที่ปรึกษาชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมดังกล่าว มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 โรงเรียน โดยนักกีฬาจะต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่รอบแกรนด์ ไฟนัล ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงชนะเลิศ เครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนันสนุน ให้นักเรียน เยาวชน ใช้เกมส์ให้เป็นกีฬาอย่างถูกต้อง และเพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้มีเวทีในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาอีสปอร์ต ในการเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต 

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เผยว่า หน่วยงานได้วางแนวทางในการ ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อยกระดับศักยภาพของนักกีฬาให้มีความสามารถสูงสุด และผลักดันให้เยาวชนใช้กีฬาเป็นสื่อในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมอีกด้วย

อนึ่งในปี 2565 ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร ก็ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตมาแล้ว กว่า 30 รายการ และจัดการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจในกีฬาอีสปอร์ตให้กับนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีความมุ่งหวังในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เกมส์อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาเด็กติดเกม อีกทั้งยังพัฒนาเยาวชน ให้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และส่งต่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport