สมุทรสาครจัดศึกจีเอสอีสปอร์ตฯเปิดเวทีเยาวชนพัฒนาทักษะ

ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร จัดศึก อีสปอร์ต รายการ GS ESPORTS MEETING ON NIGHT 2023 ครั้งที่ 2 "รวมพลครอบครัวอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร" ที่ GS FITNESS เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่จ.สมุทรสาคร ได้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแสดงศักยภาพความเข้มแข็งของคนกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เผยว่า การจะพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬานั้น ต้องมีความต่อเนื่อง และต้องมีเวทีที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือ พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬานั้นๆ

ด้านนายพิรุณศิลป์ สีสุข ประธานชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร เผยว่า นักกีฬาจะมีศักยภาพสูงสุดได้นั้น ก็ต่อเมื่อมีการฝึกซ้อมที่เข้มข้น และมีสนามแข่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาฝีมือตนเอง ดังนั้น ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจ.สมุทรสาคร จึงขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนนักกีฬาอีสปอร์ต ให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพต่อไป

อนึ่งการจัดการแข่งขัน GS ESPORTS MEETING ON NIGHT 2023 ครั้งที่ 2 "รวมพลครอบครัวอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร" ได้รับการสนับสนุนจาก อุดม ไกรวัตนุสสสรณ์ นายก อบจ.จังหวัดสมุทรสาคร, สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร, สจ.ไรวินทร์ มีเจริญ, สท.พีท, สท.บอล, ชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, ผอ.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ, ประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร, ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร, สุเมธ จินาพันธิ์ กรรมการบริหารบริษัทโกล์ดซิตี้ ฟุทเทค จำกัด, เสี่ยเบิร์ดหูฉลาม, ภรณภัส พรมชาติ ผู้จัดการ GS Fitness และ ก้อง ส.มหาชัยลูกชิ้นปลาที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport