ประวัติซีเกมส์

กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games หรือ SEA Games)

เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ โดยจัดขึ้น 2 ปีต่อ 1 ครั้ง การแข่งขันดำเนินตามกฎข้อบังคับของสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิก สากล (International Olympic Committee หรือ IOC) และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia)แต่เดิมเรียกกีฬาซีเกมส์ว่า กีฬาแหลมทอง จนกระทั่งปี 2520 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ซีเกมส์ เหมือนในปัจจุบัน

ประวัติ

กีฬาซีเกมส์ นั้นเดิมเรียกว่า กีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ครั้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) ประเทศ สมาชิกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ณกรุง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้จัดประชุมตกลงที่จะก่อตั้งองค์กรการกีฬาขึ้น

กีฬาแหลมทองนั้นได้รับการเสนอแนวคิดจากหลวงสุขุมนัยประดิษฐ และยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์ การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งก็คือ การกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้เป็น รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ข้อเสนอ นั้นมีอยู่ว่า การจัดการแข่งขัน กีฬาจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ในบรรดาประเทศต่างๆ ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทย, เมียนมาร์, มาเลเซีย , ลาว, เวียดนาม และกัมพูชา (และสิงคโปร์มาร่วมในภาย หลัง) ถือเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง ประเทศ เหล่านี้มีความตกลงร่วมกันที่จะจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น แบบสองปีครั้ง และได้จัดตั้งคณะกรรมการสหพันธ์กีฬาแหลมทองขึ้น (SEAP Games Federation Committee)

กีฬาแหลมทองครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) โดยมีเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 527 คน จากประเทศไทย, เมียนมาร์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และลาว โดยมีกีฬาทั้งหมด 12 ชนิด

ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) สมาพันธ์กีฬาแหลมทองมี มติให้รับประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแข่งขันด้วย และได้บรรจุเข้าเป็นประเทศสมาชิกแข่งขันอย่าง เป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) และในปีเดียวกันนั้นสมาพันธ์ฯ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation หรือ SEAGF) และเรียกการแข่งขันว่า ซีเกมส์ (Southeast Asian Games) ประเทศบรูไนนั้นได้ เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 10 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศติมอร์ ตะวันออกเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าร่วม การแข่งขันซีเกมส์ โดยเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬา ซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม


 • ครั้งที่
 • การแข่งขัน
 • เจ้าภาพ(เมือง/ประเทศ)
 • 1
 • กีฬาแหลมทอง 1959 (พ.ศ. 2502)
 • กรุงเทพมหานคร ไทย
 • 2
 • กีฬาแหลมทอง 1961(พ.ศ. 2504)
 • ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
 • 3
 • กีฬาแหลมทอง 1965(พ.ศ. 2508)
 • กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
 • 4
 • กีฬาแหลมทอง 1967(พ.ศ. 2510)
 • กรุงเทพมหานคร ไทย
 • 5
 • กีฬาแหลมทอง 1969 (พ.ศ. 2512)
 • ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
 • 6
 • กีฬาแหลมทอง 1971 (พ.ศ. 2514)
 • กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
 • 7
 • กีฬาแหลมทอง 1973 (พ.ศ. 2516)
 • สิงคโปร์ สิงคโปร์
 • 8
 • กีฬาแหลมทอง 1975 (พ.ศ. 2518)
 • กรุงเทพมหานคร ไทย
 • 9
 • กีฬาซีเกมส์ 1977 (พ.ศ. 2520)
 • กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
 • 10
 • กีฬาซีเกมส์ 1979 (พ.ศ. 2522)
 • จาการ์ตา อินโดนีเซีย
 • 11
 • กีฬาซีเกมส์ 1981 (พ.ศ. 2524)
 • มะนิลา ฟิลิปปินส์
 • 12
 • กีฬาซีเกมส์ 1983 (พ.ศ. 2526)
 • สิงคโปร์ สิงคโปร์
 • 13
 • กีฬาซีเกมส์ 1985 (พ.ศ. 2528)
 • กรุงเทพมหานคร ไทย
 • 14
 • กีฬาซีเกมส์ 1987 (พ.ศ. 2530)
 • จาการ์ตา อินโดนีเซีย
 • 15
 • กีฬาซีเกมส์ 1989 (พ.ศ. 2532)
 • กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
 • 16
 • กีฬาซีเกมส์ 1991 (พ.ศ. 2534)
 • มะนิลา ฟิลิปปินส์
 • 17
 • กีฬาซีเกมส์ 1993 (พ.ศ. 2536)
 • สิงคโปร์ สิงคโปร์
 • 18
 • กีฬาซีเกมส์ 1995 (พ.ศ. 2538)
 • เชียงใหม่ ไทย
 • 19
 • กีฬาซีเกมส์ 1997 (พ.ศ. 2540)
 • จาการ์ตา อินโดนีเซีย
 • 20
 • กีฬาซีเกมส์ 1999 (พ.ศ. 2542)
 • บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน
 • 21
 • กีฬาซีเกมส์ 2001 (พ.ศ. 2544)
 • กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
 • 22
 • กีฬาซีเกมส์ 2003 (พ.ศ. 2546)
 • ฮานอย โฮจินมินซิตี้ เวียดนาม
 • 23
 • กีฬาซีเกมส์ 2005 (พ.ศ. 2548)
 • มะนิลา ฟิลิปปินส์
 • 24
 • กีฬาซีเกมส์ 2007 (พ.ศ. 2550)
 • นครราชสีมา ไทย
 • 25
 • กีฬาซีเกมส์ 2009 (พ.ศ. 2552)
 • เวียงจันทน์ ลาว
 • 26
 • กีฬาซีเกมส์ 2011 (พ.ศ. 2554)
 • จาการ์ตา อินโดนีเซีย
 • 27
 • กีฬาซีเกมส์ 2013 (พ.ศ. 2556)
 • เนปิดอ พม่า
 • 28
 • กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558)
 • สิงคโปร์
 • 29
 • กีฬาซีเกมส์ 2017 (พ.ศ. 2560)
 • กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
 • 30
 • กีฬาซีเกมส์ 2019 (พ.ศ. 2562)
 • ฟิลิปปินส์