สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Recruitment / Pay Roll) ด่วน***
 - ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - มีความรู้ด้านประกันสังคม/แรงงานสัมพันธ์/สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรมเป็นอย่างดี 
 - มีความเข้าใจในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี
 - มีประสบการณ์งานด้านการคิดคำนวณอัตราค่าจ้าง เงินเดือน 
สมัครตำแหน่งนี้
2 . พนักงานบัญชี / การเงิน
- หญิง อายุ 23-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 - มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-2 ปี ขยัน มีความรับผิดชอบ
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 - มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้งานเร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 - สามารถปิดงบบัญชีและมีใบอนุญาต (แบบ ส.บช) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครตำแหน่งนี้
3 . Graphic Designer (Senior/Junior)
 - ปริญญาตรี/โท ด้าน Graphic Designer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ประสบการณ์ 1-4 ปีด้านการออกแบบนิตยสาร (หรืองานออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) มีความรู้ด้านการผลิต
 - สามารถใช้ Macintosh OSX และ Page maker, Photoshop, Illustrator, In Design, Quark Express ได้ดี
 - สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน พร้อมร่วมทำงานเป็นทีม มีความรู้ภาษาอังกฤษและทัศนคติที่ดีต่องานที่รับผิดชอบ 
สมัครตำแหน่งนี้
4 . ประสานงานกองบรรณาธิการ / ธุรการ
 - ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 - มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในงานอุตสาหกรรมนิตยสาร หรือที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในด้านการผลิต การทำนิตยสาร และการผลิตเพื่อจำหน่าย
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี และสามารถทำงานนอกเวลาได้
 - สามารถใช้พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ดี
 - สำหรับ Traffic สามารถดูสี แยกสีได้ ถ้าจบเทคโนโลยีการพิมพ์ จะพิจารณา 
สมัครตำแหน่งนี้
5 . ประชาสัมพันธ์/โอเปอร์เรเตอร์
 - หญิง อายุ 18-30 ปี
 - วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงระดับปริญญาตรี
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
 - มีบุคลิกภาพและหน้าตาดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ขยัน อดทนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สมัครตำแหน่งนี้
6 . พนักงานคีย์ข้อมูล / คอมพิวเตอร์
- ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Illustrator, Flash, Indesignเป็นอย่างดี
 - มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครตำแหน่งนี้
7 . ช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างอาคารสถานที่
- ชาย อายุ 25-30 ปี
 - วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์, ช่างกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 - มีความขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนักสามารถทำงานเป็นกะได้
 
สมัครตำแหน่งนี้
8 . พนักงานขับรถนักข่าว ด่วนมากกก
 - ชาย อายุ 20-35 ปี
 - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป
 - มีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 - มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และการดูแลรถยนต์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
 - รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล ได้เป็นอย่างดีสามารถทำงานเป็นกะได้
 - ไม่ดื่มสุรา/ไม่สูบบุหรี่ และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - ไม่มีคดีอาญา ยาเสพติด และประวัติอาชญากรรม
สมัครตำแหน่งนี้
9 . พนักงานขับรถส่งหนังสือ (กระบะแดง)
- เพศชาย อายุ 20-35 ปีวุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป
 - มีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
 - มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และการดูแลรถยนต์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
 - รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ, ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี
 - มีใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ประเภท 
 - ไม่มีคดีอาญา ยาเสพติด และประวัติอาชญากรรม
 
สมัครตำแหน่งนี้
10 . พนักงานจัดห่อหนังสือ
 - ชาย อายุ 18-30 ปี
 - วุฒิการศึกษาประถม 6 ขึ้นไป
 - ทำงานกะกลางคืนได้
 - ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก
สมัครตำแหน่งนี้
11 . พนักงานเช็คหนังสือรับคืน
 - ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 - วุฒิการศึกษาประถม 6 ขึ้นไป
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
 - ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก
สมัครตำแหน่งนี้
12 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ประสานงาน ด่วนมาก!

-รับโทรศัพท์ให้รายละเอียดและข้อมูลกับลูกค้า

-ดูแลจัดการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

-ต้อนรับผู้มาติดต่อกับบริษัท

-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครตำแหน่งนี้
13 . เจ้าหน้าที่จัดชื้อ ด่วนมาก!

ดูแลงานเอสารด้านจัดชื้อ

จัดชื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่างๆ

มีความสามารถด้านเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี

บุคลิกคล่องแคล่ว

มีประสบการณ์ด้านจัดชื้อ 1-2 ปี

 

สมัครตำแหน่งนี้
14 . คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ด่วนมาก!

คุสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป

-การศึกษา ปวส-ป.ตรี  สาขาคอมพิวเตอร์

อัตราค่าตอบแทน

-10,000-13,000  มีโอที และเงินพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-จัดหน้าหนังสือพิมพ์

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ได้ เช่น อินดีไชน์  โฟโต้ชอป  อีลาส  macxpc

-มีความขยันและมนุษยสัมพันธ์ดี

-สามรถทำงานเป็นกะได้ หรือทำงานกลางคืนได้

 

 

 

สมัครตำแหน่งนี้
15 . พนักงานธุรการสโตร์ ด่วนมาก!!!!!

เพศ หญิง อายุ21-35 ปี

วุฒิ ปวช- ป.ตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word,Excel ได้เป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ด้านสโตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เป็นคนขยันและอยากก้าวหน้าในอาชีพ

สามารถเข้างานเป็นกะได้

 

 

สมัครตำแหน่งนี้
16 . พนักงานแท่นพิมพ์ ด่วนมาก!

คุณสมบัติ

-เพศชาย

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-สามารถเข้ากะได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ใส่เพลท

-ต่อกระดาษ

-ทำความสะอาดแท่นพิมพ์

-อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามบหมาย

สมัครตำแหน่งนี้
17 . พนักงานเพลท ด่วนมาก!

คุณสมบัติ

- เพศชาย 

- อายุ 20- 35 ปี

- วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์PCได้

- สามารถทำงาน กลางคืนได้

 

รายละเอียดงาน (หน้าที่)

- ยิงเพลทจากคอมพิวเตอร์ทูเพลท (CTP)

- เบิกเพลทจากสโตร์ (เวรแต่ละวัน)

- มีความรู้ด้านเพลทแม่พิมพ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครตำแหน่งนี้

สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

1 . Web Design / Programmer ด่วน!
 - ชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป 
 - ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, HTML, Flash, VB ได้เป็นอย่างดี
 - สามารถออกแบบเว็ปไซต์ให้มีความสวยงาม น่าเข้าชมได้ 
 - สามารถออกแบบกราฟิก แบรนเนอร์ต่างๆได้ 
 - มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้งานเร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
 - มีตัวอย่างผลงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
สมัครตำแหน่งนี้
2 . Sale ด่วน!
ชาย – หญิง อายุ 24 – 35 ปี
การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี - โท
-มีความสนใจ และ ความรู้ด้านสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และกีฬา
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน
-มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-มีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณา
-สามารภใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
-สามารถใช้โปรแกรม office พิ้นฐานได้ดี
-มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
สมัครตำแหน่งนี้
3 . นักศึกษาฝึกงาน
1. ครีเอทีฟ
1.1 คุณสมบัติ
- มีความรู้เรื่องฟุตบอลต่างประเทศเป็นอย่างดี
- มีความรู้เรื่องการเขียนสคริปต์รายการ 
- มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมสตรีมมิ่ง OBS

1.2 รายละเอียดงานที่จะให้ทำ
- เลือกรูปภาพที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ Siamsport Halftime และ Siamsport เจาะประเด็น
- ควบคุมโปรแกรม OBS คอยสลับฟุตเทจให้สอดคล้องกับคำพูดพิธีกรในรายการ Halftime และเจาะประเด็น
- คิดคอนเทนต์เชิงวาไรตี้ในรายการ Siamsport Halftime (ช่วงโซเชี่ยล) และรายการ Siamsport เจอแน่
- คอยคิดคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาทำวิดีโอลงช่องยูทูบ Siamsport

+++++++++++++++++++++++

2. กราฟิก
2.1 คุณสมบัติ
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ชำนาญ

2.2 รายละเอียดงานที่จะให้ทำ
- ทำกราฟิกเชิงสถิติ หรือ อินโฟกราฟิก ในรายการ Siamsport เจาะประเด็น 3-5 ชิ้นต่อวัน
- ทำกราฟิก Thumbnail รายการ Siamsport Halftime และ Siamsport เจาะประเด็น

+++++++++++++++++++++++

3. ช่างภาพ
3.1 คุณสมบัติ
- สามารถใช้กล้องถ่ายวิดิโอได้อย่างคล่องแคล่ว
- สามารถถ่ายงานนอกสถานที่โดยใช้กล้อง DSLR ได้

3.2 รายละเอียดงานที่จะให้ทำ
- คอยแบ่งเบาภาระช่างภาพปัจจุบันที่มีจำนวนยังไม่มาก
- คุมกล้องรายการ Siamsport Halftime และ Siamsport เจาะประเด็น
- ออกไปถ่ายรายการ Siamsport เจอแน่ ซึ่งเบื้องต้นวางเอาไว้ 1-2 EP / เดือน แต่หากมีประเด็นร้อน สามารถออกกองกะทันหันในแต่ละวันได้

+++++++++++++++++++++++

4. ตัดต่อ
4.1 คุณสมบัติ
- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้คล่องแคล่ว
- มีความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการตัดรายการแนววาไรตี้

4.2 รายละเอียดงานที่จะให้ทำ
- ตัดรายการ Siamsport สตอรี่ จำนวน 1 คลิป / วัน
- ตัดรายการ Siamsport เจอแน่ จำนวน 1-2 EP / เดือน
ขั้นตอนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD.

ตำแหน่งงานอื่นๆ

1 . นักเขียน (Writer) Casaviva ด่วน!
- ปริญญาตรี/โท ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสถาปัตยกรรม จะำได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นนักเขียนที่ชอบการตกแต่งบ้าน Casaviva 
- ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี ในงานด้านการเขียน
- มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและพร้อมร่วมทำงานเป็นทีม
สมัครตำแหน่งนี้

การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ขั้นตอนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

เนื่องจาก บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ ที่ต้องการรับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานในแผนกของท่าน
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย (หรือเทียบเท่า) เท่านั้น
 • ต้องให้ทางมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต้นสังกัดทำหนังสือแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่จะขอฝึกงาน
 • นักศึกษาต้องทำ Resume แนะนำตัวพร้อมเล่าประวัติส่วนตัวของคุณ และเหตุผลที่อยากจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ
 • ระบุตำแหน่ง ที่ต้องการฝึก มีดังนี้ (บก.ต่างประเทศ, บก.ส่วนกลาง, บก.สยามดารา, ช่างภาพ, แปลข่าว, IT., วิทยุและโทรทัศน์, บก.Ray, บก.SCawaii, บก.Casaviva)
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้
  - สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  - สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  - รูปถ่าย (ปัจจุบัน) 2 ใบ
 • ส่งเอกสารเพื่อยื่นขอฝึกงาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  66/26-29 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-5088041-3
 • ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตอบรับนักศึกษาเพื่อมาฝึกงานกับบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น
  (ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ ถูกต้อง จึงมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา)
 • เมื่อบริษัทฯ ตอบรับให้นักศึกษาฝึกงานเข้ารับการฝึก นักศึกษาจะต้องกรอกใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสัมภาษณ์เบื้องต้นกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถรับนักศึกษาฝึกงานในจำนวนที่จำกัด บริษัทฯ จึงพิจารณาผู้ที่มาติดต่อ และมีเอกสารครบถ้วนก่อน เท่านั้น

ข้อแนะนำในการสมัครงาน

1. การกรอกใบสมัคร
 • กรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจนทุกรายการเท่าที่จะทำได้ ข้อความใดไม่มีหรือไม่ทราบ ให้ว่างไว้ หรือ ใช้เครื่องหมายขีดคั่น -
 • หากมีข้อสงสัยใดๆในการกรอกข้อความลงในใบสมัคร ให้สอบถามเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ (กรณีมากรอกใบสมัครที่บริษัท)
  ในกรณีที่ผู้สมัครทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องกรอกข้อความลงไปในแบบที่กำหนดไว้และตนเองก็ทราบข้อความที่จะต้องกรอกลงไปดีอยู่แล้ว แต่ละเว้นไม่กรอกข้อความนั้นลง ทำให้บริษัทเข้าใจผิดพลาดไปจากความเป็นจริง บริษัทจะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาที่จะไม่แจ้งข้อความที่ เป็นจริงให้บริษัท ทราบบริษัทอาจจะงดพิจารณาการสมัครนั้นได้
 • ในกรณีย้ายที่อยู่ ให้มาแจ้งที่อยู่ใหม่กับทางบริษัท เพื่อสะดวกในการติดต่อ
2. หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์งาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาใบสุทธิหรือใบแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตรต่างๆ
 • สำหรับผู้สมัครชาย ต้องนำหลักฐานการพ้นภาระทางทหารมาแสดงด้วย
 • สำเนาใบรับรองจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานคนค้ำประกัน
 • หลักฐานอื่นๆ
* กรณีเตรียมไฟล์รูปมา กรุณาทำการอัพโหลดรูปก่อนทำการส่งใบสมัครงาน