ตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน สยามกีฬา SIAMSPORT

สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

1 . ประสานงานกองบรรณาธิการ / ธุรการ
 - ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 - มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในงานอุตสาหกรรมนิตยสาร หรือที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในด้านการผลิต การทำนิตยสาร และการผลิตเพื่อจำหน่าย
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี และสามารถทำงานนอกเวลาได้
 - สามารถใช้พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ดี
 - สำหรับ Traffic สามารถดูสี แยกสีได้ ถ้าจบเทคโนโลยีการพิมพ์ จะพิจารณา 
สมัครตำแหน่งนี้
2 . ประชาสัมพันธ์/โอเปอร์เรเตอร์
 - หญิง อายุ 18-30 ปี
 - วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงระดับปริญญาตรี
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
 - มีบุคลิกภาพและหน้าตาดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ขยัน อดทนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สมัครตำแหน่งนี้
3 . พนักงานคีย์ข้อมูล / คอมพิวเตอร์
- ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Illustrator, Flash, Indesignเป็นอย่างดี
 - มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครตำแหน่งนี้
4 . ช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างอาคารสถานที่
- ชาย อายุ 25-30 ปี
 - วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์, ช่างกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 - มีความขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนักสามารถทำงานเป็นกะได้
 
สมัครตำแหน่งนี้
5 . พนักงานจัดห่อหนังสือ
 - ชาย อายุ 18-30 ปี
 - วุฒิการศึกษาประถม 6 ขึ้นไป
 - ทำงานกะกลางคืนได้
 - ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก
สมัครตำแหน่งนี้
6 . พนักงานเช็คหนังสือรับคืน
 - ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 - วุฒิการศึกษาประถม 6 ขึ้นไป
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
 - ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก
สมัครตำแหน่งนี้
7 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ประสานงาน ด่วนมาก!

-รับโทรศัพท์ให้รายละเอียดและข้อมูลกับลูกค้า

-ดูแลจัดการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

-ต้อนรับผู้มาติดต่อกับบริษัท

-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครตำแหน่งนี้
8 . คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ด่วนมาก!

คุสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป

-การศึกษา ปวส-ป.ตรี  สาขาคอมพิวเตอร์

อัตราค่าตอบแทน

-10,000-13,000  มีโอที และเงินพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-จัดหน้าหนังสือพิมพ์

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ได้ เช่น อินดีไชน์  โฟโต้ชอป  อีลาส  macxpc

-มีความขยันและมนุษยสัมพันธ์ดี

-สามรถทำงานเป็นกะได้ หรือทำงานกลางคืนได้

 

 

 

สมัครตำแหน่งนี้
9 . พนักงานธุรการสโตร์ ด่วนมาก!!!!!

เพศ หญิง อายุ21-35 ปี

วุฒิ ปวช- ป.ตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word,Excel ได้เป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ด้านสโตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เป็นคนขยันและอยากก้าวหน้าในอาชีพ

สามารถเข้างานเป็นกะได้

 

 

สมัครตำแหน่งนี้
10 . พนักงานแท่นพิมพ์ ด่วนมาก!

คุณสมบัติ

-เพศชาย

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-สามารถเข้ากะได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ใส่เพลท

-ต่อกระดาษ

-ทำความสะอาดแท่นพิมพ์

-อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามบหมาย

สมัครตำแหน่งนี้
11 . พนักงานเพลท ด่วนมาก!

คุณสมบัติ

- เพศชาย 

- อายุ 20- 35 ปี

- วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์PCได้

- สามารถทำงาน กลางคืนได้

 

รายละเอียดงาน (หน้าที่)

- ยิงเพลทจากคอมพิวเตอร์ทูเพลท (CTP)

- เบิกเพลทจากสโตร์ (เวรแต่ละวัน)

- มีความรู้ด้านเพลทแม่พิมพ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครตำแหน่งนี้
12 . Senior.ขายงานพิมพ์ ด่วนมาก!

ประเภทของการจ้าง  : ฟรีแลนซ์ / งานประจำ    จำนวน : หลายอัตรา

อายุ :  27 – 40 ปี

การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ด้านการขายงานพิมพ์ อย่างน้อย 2 ปี

ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตงานพิมพ์ กระดาษ หมึกพิมพ์   ประเมินราคางานพิมพ์ได้ มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี รับแรงกดดันได้

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

1. สร้างลูกค้ารายใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม

2. บริหารยอดขาย สร้างยอดขายใหม่ และ พัฒนายอดขายให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

3. ติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนการผลิต การประสานงาน เพื่อให้งานออกมาตามที่ลูกค้าที่กำหนด

4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รับฟังปัญหาอุปสรรค และนำมาปรับปรุงการทำงาน

5. ต้องทำยอด Target ได้ตามที่บริษัทฯกำหนด

6. ติดตามเก็บเงินจากการขาย และให้บริการลูกค้าหลังการขายสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า    

7. ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  

 

สมัครตำแหน่งนี้
13 . ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ ด่วนมาก!

ประเภทของการจ้าง  : ฟรีแลนซ์ / งานประจำ    จำนวน : หลายอัตรา

อายุ :  ไม่จำกัด

การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ด้านการขายงานพิมพ์ อย่างน้อย  4 ปี

ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตงานพิมพ์ กระดาษ หมึกพิมพ์   ประเมินราคางานพิมพ์ได้  มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี รับแรงกดดันได้

 

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

1. วางแผนกลยุทธ์ในการขาย / วิเคราะห์ความต้องการของตลาด และลูกค้า

2. บริหารยอดขาย สร้างยอดขายใหม่ และ พัฒนายอดขายให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

3. สร้างลูกค้ารายใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม

4. บริหารทีมขาย กำหนดแนวทางในการพัฒนาทีมขาย  

5. ต้องทำยอด Target ได้ตามที่บริษัทฯกำหนด

6 ติดตามเก็บเงินจากการขาย และให้บริการลูกค้าหลังการขายสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า    

7. ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา   

สมัครตำแหน่งนี้
14 . ช่างซ่อมบำรุงและบริการ ด่วนมาก!

ประเภทของการจ้าง  : งานประจำ    จำนวน : หลายอัตรา

เพศ : ชาย

อายุ :  23 – 38 ปี

การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

ประสบการณ์ : งานซ่อมบำรุงประจำอาคาร ( งานไฟฟ้า, ปรับอากาศ, โทรศัพท์, โยธา, สุขขาภิบาล และอื่นๆ )

ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : 1.งานระบบไฟฟ้าทั้งระบบ  2. งานระบบปรับอากาศทั้งระบบ รวม Chiller  3. งานวางระบบภายใน และภาคสนาม

 

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

1. บริการงานดูแลระบบ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานสาธารณูปโภค ทั้งภายใน และนอกอาคาร ( ไฟฟ้า, ประปา, แอร์, โทรศัพท์, สุขภัณฑ์, สุขขาภิบาล, อื่นๆ )

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก / ตรวจรับงาน

3. งานดูและระบบพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. บริการงานระบบสาธารณูปโภค ทุกประเภท นอกสถานที่ ของบริษัทในเครือฯ ( เมืองทอง, ตลาดนัดมะลิ, เขาใหญ่, ลาดพร้าว 80, ลาดปลาเค้า, บ้านพัก )

 

สมัครตำแหน่งนี้
15 . พนักงานฝ่ายผลิต ด่วนมาก!

ประเภทของการจ้าง  : งานประจำ    จำนวน : หลายอัตรา

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ :  18 – 40 ปี

การศึกษา : ป6. ขึ้นไป

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ อย่างน้อย 1 ปี

ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : 1. สามารถทำงานเข้ากะได้   2. ทำงานล่วงเวลาได้

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

1. ช่างพิมพ์ / เก็บเล่มหนังสือ / Packing / ไสกาว

2. เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร และ งานที่จะเข้าแท่น

3. ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน

 

สมัครตำแหน่งนี้
16 . พนักงานขับรถตู้ ด่วนมาก!

ประเภทของการจ้าง  : งานประจำ    จำนวน : หลายอัตรา

เพศ : ชาย

อายุ :  25 – 40 ปี

การศึกษา : ป6. ขึ้นไป

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในการขับรถตู้ 1 ปี

ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : 1. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล และต่างจังหวัด  2. มีใจรักงานบริการ

                                                               3. มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

1. ขับรถตู้ให้บริการลูกค้า, เจ้าหน้าที่บริษัทฯ และผู้บริหาร

2. ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน

3. ดูแลรักษาความสะอาดภายนอกและภายในรถยนต์

4. ปฏิบัติงานนอกสถานที่และออกต่างจังหวัดได้

5. ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้างาน

 

สมัครตำแหน่งนี้
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ- ประสานงาน ด่วนมาก!

ประเภทของการจ้าง  : งานประจำ    จำนวน : หลายอัตรา

เพศ : หญิง

อายุ 23 - 35ปี

การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

ประสบการณ์ : งานด้านเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี

ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : 1. มีความรู้ด้านงานพิมพ์ดิจิทัลและอิ้งค์เจ็ท   2. มีทักษะในการประสานงานอย่างดี

                                                               3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน และความรับผิดชอบสูง  4. มีความรู้โปรแกรม Microsoft Office

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

1. ติดต่อประสานงานฝ่ายอิ้งค์เจ็ท / ฝ่ายขาย / บัญชี และลูกค้า

2. ประสานงานเรื่องรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับงานดิจิทัลและอิ้งค์เจ็ท

3. บันทึกรายละเอียดต่างๆลงในโปรแกรมช้าง (Jo)

4. ทำใบเสนอราคา / เปิดPo  ให้ลูกค้า /ออกใบแจ้งหนี้

5. ดูแลการจ่ายสินค้า และบันทึกลงในใบเบิกสินค้า

6.ทำบัตรงาน / ลงกำลังการผลิต เครื่องจักร และจัดทำเอกสารบัตรงานเพื่อส่งบัญชี

7.คีย์ข้อมูลลูกหนี้กลุ่มอิ้งค์เจ็ท ลงในโปรแกรม Sage

 

สมัครตำแหน่งนี้
18 . ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ด่วนมาก!

ประเภทของการจ้าง  : งานประจำ    จำนวน : หลายอัตรา

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ 23 - 35ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่จำเป็น

ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : 1. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 2.มีความรู้ด้านกีฬา

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

1. เขียนข่าว/แปลข่าว

2. เข้าเว็ปไซด์ เพื่อ Update ข้อมูลข่าวตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ซื่อสัตย์ อดทน สู่งานหนัก

 

สมัครตำแหน่งนี้

สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

1 . Web Design / Programmer ด่วน!
 - ชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป 
 - ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, HTML, Flash, VB ได้เป็นอย่างดี
 - สามารถออกแบบเว็ปไซต์ให้มีความสวยงาม น่าเข้าชมได้ 
 - สามารถออกแบบกราฟิก แบรนเนอร์ต่างๆได้ 
 - มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้งานเร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
 - มีตัวอย่างผลงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
สมัครตำแหน่งนี้
2 . Sale ด่วน!
ชาย – หญิง อายุ 24 – 35 ปี
การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี - โท
-มีความสนใจ และ ความรู้ด้านสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และกีฬา
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน
-มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-มีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณา
-สามารภใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
-สามารถใช้โปรแกรม office พิ้นฐานได้ดี
-มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
สมัครตำแหน่งนี้
3 . Project Manager ด่วน!

คุณสมบัติ

อายุ 30-35 ปี

เพศ ชายหรือหญิง

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

ประสบการณ์ 5-7 ปี

มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้

มีทักษะการสื่อสารดี  สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย

เข้าใจวัตถุประสงค์โครงการ และความต้องการลูกค้า

ลักษณะงาน

วางแผนและดำเนินงานใน Project ต่างๆ รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ด้านการตลาด Digital Markettig

สมัครตำแหน่งนี้
4 . Art Director ด่วนมาก!
คุณสมบัติ
อายุ 30-35 ปี
เพศ ชายหรือหญิง
การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
สาขา ศิลปกรรม ,นิเทศสิลป์,ดิจิตอลมีเดีย
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
ออกแบบกราฟิกดีไชน์ ดูแล Artdirection งานออนไลน์ โฆษณา
 
ลักษณะงาน
-รับผิดชอบดูแลงาน Art Work ภายในแบรนด์ Siamsport Online ทั้งหมด
 ให้เป็นไปตาม ได้กำหนดไว้ อย่างถูกต้องและสวยงาม
-ผลิตงาน  Art Work ของลูกค้าและนำมาลงเผยแพร่ในช่องทางของ Siamsport Online ทั้งหมด
-รับโจทย์ กำหนดทิศทาง และตรวจสอบงาน Art Work ต่าง ๆ
-ทำงานเป็นทีมได้ พูดจาสื่อสารคล่องแคล่วอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สมัครตำแหน่งนี้
5 . Traffic & Production ด่วนมาก!
คุณสมบัติ
อายุ 30 ปีขึ้นไป
เพศ หญิง
การศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
ด้านโปรดักซ์ชั่นรายการ Online
ลักษณะงาน -ทำบรีฟและวางแผนทำ Action Plan
สมัครตำแหน่งนี้
6 . Creative Script Writer ด่วนมาก!

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และนำมาเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ

2. ควบคุมการผลิตสื่อ ตั้งแต่การเขียนบท คุมถ่ายทำ คุมตัดต่อ ร่วมคิดในการออกแบบกับทีม Motion Graphic จนแล้วเสร็จ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ตามเวลาที่ต้องการ
3. ประสานงานทีมงานภายใน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลดำเนินการถ่ายทำ ตลอดจนนำเสนองานเพื่อให้การดำเนินงาน ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้
- สามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพ (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign) หรือตัดต่อภาพยนตร์ได้ (Adobe Premier Pro)
- สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขียนที่เข้าใจได้ง่าย
- มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับคนหมู่มากได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- สามารถทำงานล่วงเวลา และในวันหยุดได้

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : วุฒิ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ , หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

ติดต่อ

66/26 Ramintra Road, Nuanchan, Bung-kum, Bangkok 10230 Thailand

Tel : 02-508-8000 # 1005  E-Mail : kenika@ssdm.co.th

 

สมัครตำแหน่งนี้
7 . กราฟฟิค และถ่ายภาพนิ่ง ด่วนมาก!

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ตัดต่อลำดับภาพ ตัดต่อวีดีโอ สร้างสรรค์คลิปต่างๆ ออกแบบกราฟฟิค ทำข่าวสาร โปรโมชั่น การตลาดออนไลน์ -สามารถทำ Banner -ทำ VDO Motion -ทำ VDO (พิจารณาใบสมัครจาก Portfolio ค่ะ)

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- สามารถถ่ายภาพนิ่ง และ ตัดต่อวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro / After Effects ได้ดี

- คุ้นเคยการใช้กล่องถ่ายรูป / กล่องถ่ายวีดีโอ ต่างๆ ลงสื่อ Online ได้

- หากมีความสามารถในการออกแบบกราฟฟิค โดยใช้โปรแกรม Adobe, lllustrator , Photoshop จะพิจารณาพิเศษ

- มีความคิดสร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน มีความยืดหยุ่นในเรื่องการทำงาน

- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

- สามารถทำงานล่วงเวลา และในวันหยุดได้

 

คุณสมบัติ

เพศ :ชาย-หญิง

อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : วุฒิ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ , วิทยุ - โทรทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

ติดต่อ

66/26 Ramintra Road, Nuanchan, Bung-kum, Bangkok 10230 Thailand

Tel : 02-508-8000 # 1005  E-Mail : kenika@ssdm.co.th

 

 

สมัครตำแหน่งนี้

INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD.

ตำแหน่งงานอื่นๆ

1 . นักเขียน (Writer) Casaviva ด่วน!
- ปริญญาตรี/โท ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสถาปัตยกรรม จะำได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นนักเขียนที่ชอบการตกแต่งบ้าน Casaviva 
- ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี ในงานด้านการเขียน
- มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและพร้อมร่วมทำงานเป็นทีม
สมัครตำแหน่งนี้

สยามพริ้นท์ จำกัด

1 . เจ้าหน้าที่ขายงานพิมพ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 3 อัตรา ด่วนมาก!

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. ประเภทการจ้าง   พนักงานประจำ       อัตราเงินเดือน  15,000  .-บาท
2. อายุและเพศ        20 –  25  ปี (ไม่จำกัดเพศ)
3. การศึกษา           ปวส.ขึ้นไป
4. ประสบการณ์       มีใจรักงานบริการ ชอบงานด้านขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประเมินราคางานพิมพ์ได้
2. การบริหารยอดขาย
3. ติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนการผลิต ประสานงาน เพื่อให้งานออกมาได้ตามที่ลูกค้าต้องการและได้รับ
    งานตามกำหนด
4. สามารถให้คำแนะนำและเสนอแนะลูกค้า เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ลูกค้า
    เข้าใจกระบวนการพิมพ์ และได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ และไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
5. สามารถให้ความร่วมมือในการสร้างยอดหรือประโยชน์ในแผนก

ติดต่อ คุณมุก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

66/26-29,115/66-67,69 ซอยรามอินทรา 40 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02-508-8000 ต่อ 4020-4021  E-Mail : pattraporn@siamprint.co.th

 

สมัครตำแหน่งนี้
2 . เจ้าหน้าที่ขายงานพิมพ์ หลายอัตรา ด่วนมาก!

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. ประเภทการจ้าง   ฟรีแลนซ์ / พนักงานประจำ      อัตราเงินเดือน  ตามตกลง
2. อายุและเพศ        23 –  38  ปี (ไม่จำกัดเพศ)
3. การศึกษา           ปวช.ขึ้นไป
4. ประสบการณ์       ประสบการณ์ด้านการขายงานพิมพ์ อย่างน้อย 1 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประเมินราคางานพิมพ์ได้
2. การบริหารยอดขาย
3. ติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนการผลิต ประสานงาน เพื่อให้งานออกมาได้ตามที่ลูกค้าต้องการและได้รับ
    งานตามกำหนด
4. สามารถให้คำแนะนำและเสนอแนะลูกค้า เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจกระบวนการพิมพ์ และได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ และไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
5. สามารถให้ความร่วมมือในการสร้างยอดหรือประโยชน์ในแผนก

ติดต่อ คุณมุก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

66/26-29,115/66-67,69 ซอยรามอินทรา 40 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02-508-8000 ต่อ 4020-4021  E-Mail : pattraporn@siamprint.co.th

สมัครตำแหน่งนี้
3 . Senior.ขายงานพิมพ์ หลายอัตรา ด่วนมาก!

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. ประเภทการจ้าง   ฟรีแลนซ์ / พนักงานประจำ       อัตราเงินเดือน   ตามตกลง
2. อายุและเพศ        27 –  40  ปี  (ไม่จำกัดเพศ)            
3. การศึกษา           ปวช.ขึ้นไป
4. ประสบการณ์       ประสบการณ์ด้านการขายงานพิมพ์ อย่างน้อย 2 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประเมินราคางานพิมพ์ได้
2. สร้างลูกค้ารายใหม่
3. บริหารยอดขาย สร้างยอดขายใหม่ และ พัฒนายอดขาย
4. ติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนการผลิต การประสานงาน เพื่อให้งานออกมาตามที่ลูกค้าที่กำหนด
5. ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิต  เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจกระบวนการพิมพ์
    และได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ
6. ปรับปรุงใบเสนอราคางานพิมพ์
7. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รับฟังปัญหาอุปสรรค และนำมาปรับปรุงการทำงาน
8. ต้องทำยอด Target ได้ตามที่บริษัทฯกำหนด
9. ติดตามเก็บเงินจากการขาย และให้บริการลูกค้าหลังการขายสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า    
10. ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  

 

ติดต่อ คุณมุก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

66/26-29,115/66-67,69 ซอยรามอินทรา 40 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02-508-8000 ต่อ 4020-4021  E-Mail : pattraporn@siamprint.co.th

สมัครตำแหน่งนี้
4 . ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ หลายอัตรา ด่วนมาก!

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. ประเภทการจ้าง   ฟรีแลนซ์ / พนักงานประจำ       อัตราเงินเดือน   ตามตกลง
2. อายุและเพศ        35 –  48  ปี (ไม่จำกัดเพศ)                               
3. การศึกษา            ปวส.ขึ้นไป
4. ประสบการณ์        ประสบการณ์ด้านการขายงานพิมพ์ อย่างน้อย 4 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประเมินราคางานพิมพ์ได้
2. วางแผนกลยุทธ์ในการขายสินค้า  และการบริการยอดขายให้เติบโตขึ้น
3. วิเคราะห์ความต้องการของตลาด/ลูกค้า และสำรวจความต้องการของตลาด
4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างได้และขยายฐานการตลาดให้บริษัทฯ
5. บริหารทีมขาย กำหนดแนวทางในการพัฒนาทีมขาย
6. ฝึกอบรมทีมขาย และให้คำปรึกษากับทีม
7. การเก็บเงินจากการขาย และการบริการหลังการขาย
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
9. ช่วยเหลือทีมงานในการประเมินราคางานพิมพ์
10. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น
11. ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร และรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

 

ติดต่อ คุณมุก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

66/26-29,115/66-67,69 ซอยรามอินทรา 40 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02-508-8000 ต่อ 4020-4021  E-Mail : pattraporn@siamprint.co.th

 

 

สมัครตำแหน่งนี้
5 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design หลายอัตรา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ด่วนมาก!

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. ประเภทการจ้าง   พนักงานประจำ       อัตราเงินเดือน  15,000  .-บาท
2. อายุและเพศ        20 –  25  ปี (ไม่จำกัดเพศ)
3. การศึกษา           ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์       ออกแบบสิ่งพิมพ์ อย่างน้อย 1 ปี
5.ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : 1. มีความรู้ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 
                                                              2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานออกแบบ
                                                              3. ใช้โปรแกรมด้านกราฟิค  ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP,                                                                     InDesign  ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด
2. ตรวจงานก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า
3. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

ติดต่อ คุณมุก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

66/26-29,115/66-67,69 ซอยรามอินทรา 40 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02-508-8000 ต่อ 4020-4021  E-Mail : pattraporn@siamprint.co.th

 

สมัครตำแหน่งนี้
6 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ด่วนมาก!

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. ประเภทการจ้าง   พนักงานประจำ       อัตราเงินเดือน   ตามตกลง
2. อายุและเพศ        21 –  38  ปี  (เพศชาย)            
3. การศึกษา           ป6. ขึ้นไป
4. ประสบการณ์       มีระสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟท์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ขับรถโฟล์คลิฟท์ตักและหยิบม้วนกระดาษเข้าเก็บในสโตร์
2. เบิกม้วนกระดาษออกจากสโตร์ได้ตามใบสั่งงานพิมพ์
3. เข้ากะได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
4. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

ติดต่อ คุณมุก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

66/26-29,115/66-67,69 ซอยรามอินทรา 40 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02-508-8000 ต่อ 4020-4021  E-Mail : pattraporn@siamprint.co.th

สมัครตำแหน่งนี้

การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ขั้นตอนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

เนื่องจาก บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ ที่ต้องการรับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานในแผนกของท่าน
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย (หรือเทียบเท่า) เท่านั้น
 • ต้องให้ทางมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต้นสังกัดทำหนังสือแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่จะขอฝึกงาน
 • นักศึกษาต้องทำ Resume แนะนำตัวพร้อมเล่าประวัติส่วนตัวของคุณ และเหตุผลที่อยากจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ
 • ระบุตำแหน่ง ที่ต้องการฝึก มีดังนี้ (บก.ต่างประเทศ, บก.ส่วนกลาง, บก.สยามดารา, ช่างภาพ, แปลข่าว, IT., วิทยุและโทรทัศน์, บก.Ray, บก.SCawaii, บก.Casaviva)
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้
  - สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  - สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  - รูปถ่าย (ปัจจุบัน) 2 ใบ
 • ส่งเอกสารเพื่อยื่นขอฝึกงาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  66/26-29 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-5088041-3
 • ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตอบรับนักศึกษาเพื่อมาฝึกงานกับบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น
  (ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ ถูกต้อง จึงมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา)
 • เมื่อบริษัทฯ ตอบรับให้นักศึกษาฝึกงานเข้ารับการฝึก นักศึกษาจะต้องกรอกใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสัมภาษณ์เบื้องต้นกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถรับนักศึกษาฝึกงานในจำนวนที่จำกัด บริษัทฯ จึงพิจารณาผู้ที่มาติดต่อ และมีเอกสารครบถ้วนก่อน เท่านั้น

ข้อแนะนำในการสมัครงาน

1. การกรอกใบสมัคร
 • กรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจนทุกรายการเท่าที่จะทำได้ ข้อความใดไม่มีหรือไม่ทราบ ให้ว่างไว้ หรือ ใช้เครื่องหมายขีดคั่น -
 • หากมีข้อสงสัยใดๆในการกรอกข้อความลงในใบสมัคร ให้สอบถามเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ (กรณีมากรอกใบสมัครที่บริษัท)
  ในกรณีที่ผู้สมัครทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องกรอกข้อความลงไปในแบบที่กำหนดไว้และตนเองก็ทราบข้อความที่จะต้องกรอกลงไปดีอยู่แล้ว แต่ละเว้นไม่กรอกข้อความนั้นลง ทำให้บริษัทเข้าใจผิดพลาดไปจากความเป็นจริง บริษัทจะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาที่จะไม่แจ้งข้อความที่ เป็นจริงให้บริษัท ทราบบริษัทอาจจะงดพิจารณาการสมัครนั้นได้
 • ในกรณีย้ายที่อยู่ ให้มาแจ้งที่อยู่ใหม่กับทางบริษัท เพื่อสะดวกในการติดต่อ
2. หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์งาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาใบสุทธิหรือใบแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตรต่างๆ
 • สำหรับผู้สมัครชาย ต้องนำหลักฐานการพ้นภาระทางทหารมาแสดงด้วย
 • สำเนาใบรับรองจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานคนค้ำประกัน
 • หลักฐานอื่นๆ
* กรณีเตรียมไฟล์รูปมา กรุณาทำการอัพโหลดรูปก่อนทำการส่งใบสมัครงาน