บริษัท บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107538000100 (เดิมทะเบียนเลขที่ บมจ.533)
ประเภทธุรกิจ หนังสือพิมพ์กีฬา
ทุนจดทะเบียน 417.70 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 291,498,176 บาท เป็นหุ้นสามัญ 291,498,176 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สถานที่ตั้ง เลขที่ 66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2508-8000
โทรสาร 0-2508-8056
เว็บไซต์ www.siamsport.co.th

      ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ โดยเป็นผู้ผลิตและ จำหน่ายด้านสิ่งพิมพ์กีฬา ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์จำนวน 7 ฉบับได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน มวยสยามรายวัน สตาร์ซ้อคเก้อร์ รายวัน สปอร์ตพูล สปอร์ตแมน ตลาดลูกหนังรายวัน และสยามดารารายวัน ธุรกิจด้านเว็บไซต์ คือ www.siamsport.co.th ซึ่งรายได้จะมาจากค่าโฆษณาจากหนังสือพิมพ์และจากเว็บไซต์ และรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์และจากการบริหารลิขสิทธิ์ฟุตบอลบริษัท บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท สปอร์ตส์ แอนด์ เลเชอร์ โปรโมชั่น จำกัด)
ประเภทธุรกิจ ผลิตรายการทีวีกีฬา
ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 60,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100
สถานที่ตั้ง เลขที่ 66/26 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2508-8057
โทรสาร 0-2508-8015

     ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรายการทีวีด้านกีฬา โดยเป็นผู้เช่าเวลาจาก สถานีฟรีทีวีแล้วมาบริหารจัดการเอง ปัจจุบันมีรายการทีวีอยู่ 1 รายการ ประกอบด้วย รายการเวิลด์ซอคเก้อร์แอนด์สปอร์ต ทางช่อง 9 นอกจากนี้ ยังมีทีวีดาวเทียม 24 ชั่วโมง จำนวน 3 ช่องได้แก่ช่อง สยามกีฬาทีวี ฟุตบอลสยามทีวี และสตาร์ซ้อคเกอร์ทีวี ซึ่งสามารถรับชมได้ทางทรูวิชั่นบริษัท บริษัท สยามสปอร์ต ออการ์ไนเซอร์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สปอร์ตส์ 2002 จำกัด)
ประเภทธุรกิจ รับจัดแข่งขันกีฬาทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100
สถานที่ตั้ง เลขที่ 66/26 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2508-8049
โทรสาร 0-2508-8049
  (ปัจจุบันหยุดประกอบกิจการ)

    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา โดยเป็นผู้รับจ้างในการจัดการแข่งขัน กีฬาทุกประเภท โดยรายได้ของบริษัทจะมาจากค่าบริการในการจัดการ แข่งขันในกรณีรับจ้าง และค่าโฆษณารายการทีวีสำหรับการเป็นผู้จัดการ แข่งขันเอง (หยุดประกอบการกิจการเมื่อเดือน มิถุายน 2552)บริษัท บริษัท สยามสปอร์ต มีเดียเมเนจเม้นท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริหารงานโฆษณาให้แก่สื่อในกลุ่ม
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100
สถานที่ตั้ง เลขที่ 66/26 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2508-8000
โทรสาร 0-2508-8021-2

     ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา โดยเป็นผู้จัดหาโฆษณาให้แก่สื่อของ กลุ่มบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และมีการรับโอนธุรกิจ การรับจ้างจัดงานอีเว้นท์กีฬา จากบริษัท สยามสปอร์ต ออร์กาไนเซอร์ จำกัด เมื่อเดือนมิถุนายน 2552บริษัท บริษัท สยามสปอร์ตบุ๊คส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ นิตยสารและพ็อกเก็ตบุ๊คส์กีฬา
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100
สถานที่ตั้ง เลขที่ 66/26 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2508-8000

     ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนิตยสารกีฬา ออกวางจำหน่ายเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน นอกจากนี้ยังมีการออกนิตยสารพิเศษเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับกระแสความต้องการของลูกค้าในขณะนั้นบริษัท บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สิ่งพิมพ์บันเทิง,รายการทีวีบันเทิง,จัดประกวดมิสทีนและบันเทิงอื่นๆ
ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 90
สถานที่ตั้ง เลขที่ 115/66 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2508-8000
โทรสาร 0-2508-3279

     ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิงในด้านต่างๆ ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดการ ประกวด และการจัดรายการโทรทัศน์ด้านบันเทิง ในด้านสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย นิตยสาร FHM CAR ARENA STUFF RAY CASAVIVA ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือน โดยบริษัทได้ ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเข้ามา ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายอายุและอาชีพ นอกจากนี้ยังมี นิตยสารที่จัดพิมพ์ขึ้นเองประกอบด้วย สยามบันเทิง สยามดารา เอน-เตอร์เทน แอดเวน- เจอร์ เป็นต้น ในด้านการจัดประกวด บริษัทเป็นผู้จัดประกวดมิสทีนไทยแลนด์ ซึ่งเป็นการ ประกวดนางงามระดับเยาวชน สำหรับการจัดรายการโทรทัศน์ด้านบันเทิงเป็นการเช่าเวลา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ปัจจุบันมีอยู่ 1 รายการคือ รายการต่ำสิบบริษัท บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการข่าวสารข้อมูลด้านกีฬาบนโทรศัพท์มือถือ
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 30,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50
สถานที่ตั้ง เลขที่ 99/12 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2502-6000
โทรสาร 0-2502-6909


 
© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.