Tuesday, August 16, 2022
Tuesday, August 16, 2022
Homeกีฬาอื่นๆมรภ.อุบลฯทุ่ม 50 ล.จัดกีฬาม.อาเซียน จังหวัดคุ้มเงินสะพัด-อาสาสมัครนศ.ได้ประสบการณ์

มรภ.อุบลฯทุ่ม 50 ล.จัดกีฬาม.อาเซียน จังหวัดคุ้มเงินสะพัด-อาสาสมัครนศ.ได้ประสบการณ์

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ที่มรภ.อุบลราชธานี รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง 26 ก.ค. - 6 ส.ค.65 นั้น ล่าสุด รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาการอธิการบดี มรภ.อุบลราชธานี ได้ออกมากล่าวถึงภาพรวมในการจัดการแข่งขันว่า หลังการชิงชัยผ่านมาถึงครึ่งทางว่า การจัดการแข่งขันที่ผ่านมา สามารถดำเนินไปได้ตามแผนงานและตารางการจัดการแข่งขันที่วางไว้ โดยบางส่วนอาจมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการบ้าง แต่ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี

รศ.ธรรมรักษ์ เผยว่า ในการจัดการแข่งขันนี้ มรภ.อุบลฯ ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยสำหรับดำเนินการจัดการแข่งขันเองทั้งสิ้น ราว 50 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมงบประมาณในการปรับปรุง และ สร้างสนามกีฬา ขณะที่อีกส่วนเป็นการสนับสนุนของกระทรวง อว. และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.)

“การรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาของ มรภ.อุบลฯ ต่อเนื่อง 2 รายการ คือ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 เมื่อต้นปี 2562 และกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในปีนี้ เป็นประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัยและจังหวัดอุบลราชธานี ประการแรกถือเป็นการรีโนเวต หรือ ปรับปรุงด้านกายภาพของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย สนามกีฬ่าให้สวยงาม มีความพร้อมในการใช้งานหลากหลาย เราไม่ได้พัฒนาเฉพาะสนามกีฬา แต่ต้องพัฒนาสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ อาคารสถานที่แบบองค์รวม ทั้งประโยชน์ในระหว่างการจัดการแข่งขันและใช้ประโยชน์ต่อในการจัดการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์ของชุมชน ยิ่งเราจัดกิจกรรมบ่อยแค่ไหน ต้นทุนตัวนี้จะลดลงเรื่อยๆ และคุ้มค่ามากขึ้น เพราะเราทำมาไว้ตั้งแต่กีฬาเมื่อปี 2562 แล้ว อีกทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยกลางใจเมือง การมีสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่ดี อาคารสถานที่สวยงามถือเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดและผู้พบเห็น”

รศ.ธรรมรักษ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาในรูปแบบมหกรรม โดยเฉพาะระดับชาติและนานาชาติ คือ “อาสาสมัคร” เราใช้กีฬานี้เป็นที่พัฒนาประสบการณ์และฝึกงานของนักศึกษา ยิ่งอยู่ในช่วงที่ทั่วโลกเริ่มฟื้นจากสถานการณ์โควิด-19 ก่อนหน้านี้นักศึกษาต้องเรียนออนไลน์เกือบ 2 ปี ขาดโอกาสต่างๆ มากมาย การจัดการแข่งขันกีฬานี้ช่วยให้เราบูรณาการการเรียนการสอนกับการเป็นอาสาสมัครของกีฬาได้ดีมาก มีนักศึกษาของเราประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ที่มีส่วนร่วมกับการจัดกีฬาครั้งนี้ และมีประมาณ 3 พันคน ที่ใช้ความรู้ในเชิงวิชาชีพในการเป็นอาสาสมัคร อาทิ นักศึกษาภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย ช่วยเป็นล่ามประจำทีมต่างชาติ หรือ เลซองประจำทีมต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาบอกว่าสนุกมาก นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหาร และสาขาการโรงแรม ได้รับผิดชอบงานจัดเลี้ยงและดูแลที่พักในส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับผิดชอบผลิตสื่อและถ่ายภาพในสนามต่างๆ และที่สำคัญสาขาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ทำหน้าที่สนับสนุนงานเทคนิคกีฬา ได้ประสบการณ์การระดับมาตรฐานนานาชาติ ที่ไม่สามารถหาได้ง่าย ๆ

“นอกจากนี้ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ยังได้ให้อาจารย์และบุคลากรอีกพันกว่าคน ได้ทำงานร่วมกัน ทำงานข้ามคณะ เรียนรู้และช่วยเหลือกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการเป็นเจ้าภาพทั้งสองครั้ง เอาจคิดเป็นตัวเงินตอบแทนกลับมาลำบาก แต่ทำแล้วสามารถจับต้องได้ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบองค์รวม ทั้งสุขภาพร่างกาย มนุษยสัมพันธ์ การบริหารจัดการ การสื่อสารประสานงาน ที่เพิ่มเติมจากความรู้ด้านวิชาการที่เป็นส่วนหลักของสถาบันอุดมศึกษาอยู่แล้ว มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาคนแบบองค์รวม ไม่ใช่พัฒนาแต่ความรู้ด้านเดียว”

ด้าน มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากที่โควิด-19 ระบาดมา 2 ปีกว่าๆ อุบลราชธานีก็ไม่ค่อยมีงานใหญ่ในจังหวัดนัก นอกจากงานแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นงานประจำปีที่กลับมาจัดเมื่อกลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ดังนั้นต้องขอบคุณ มรภ.อุบลฯ ที่มีความสามารถและคว้าสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา ม.อาเซียน ครั้งนี้ ช่วยสร้างความคึกคักให้กับภาคธุรกิจและประชาชนอย่างมาก นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 11 ชาติ เข้าพักโรงแรมกว่า 900 ห้อง ใช้รถขนส่งเกือบ 100 คัน ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการกระเตื้องขึ้นมาก คาดว่าน่าจะมีเงินหมุนเวียนในช่วง 12 วันที่จัดการแข่งขันนี้กว่า 100 ล้านบาท หวังว่าในอนาคตจังหวัดอุบลราชธานีจะได้รับโอกาสในการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมใหญ่ ๆ ระดับชาติหรือระดับอาเซียนเช่นนี้อีก

“ส่วนของการดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนั้น ผ่านครึ่งทางไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น โดย พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ได้มีการจัดกำลังตำรวจในการไปดูแลความปลอดภัยในบริเวณที่พักนักกีฬาและสนามแข่งขันต่างๆ จนถึงวันนี้ผ่านมาเกินครึ่งทางแล้ว ยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรง ทั้งเกี่ยวกับนักกีฬาและประชาชนในจังหวัด ทุกอย่างเรียบร้อยดี ซึ่งจะช่วยดูแลกันอย่างเต็มที่จนจบการแข่งขัน”

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments