Tuesday, August 16, 2022
Tuesday, August 16, 2022
Homeกีฬาอื่นๆหน่วยงานรัฐฯ-เอกชนร่วมถกทางออกภาษีสินค้ากีฬา

หน่วยงานรัฐฯ-เอกชนร่วมถกทางออกภาษีสินค้ากีฬา

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา จัดสัมมนาเรื่อง "ทางออกเรื่อง "ภาษี" ของสินค้าและบริการอุตสาหกรรมการกีฬาไทย" ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ โดยมี นายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา คนที่ 1 และโฆษกคณะกรรมาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และกล่าวรายงานโดย พันตำรวจเอก ขจรเกียรติ ศริพันธุ์ อนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้พื้นฐานการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬาและการจำแนกประเภทพิกัด โดยคุณรตนพร ศุภโรจน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 6, กองมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร ก่อนเข้าการเสวนาในหัวข้อ “ทุกปัญหาภาษีอุตสาหกรรมกีฬามีทางออก” โดยได้เชิญวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าเครื่องกีฬา, นายธนรัตน์ เจียรพันธ์พงษ์ กรรมการผจก. บ.แชมเปียนไซเคิล จำกัด, น.ส.ศุภนันท์ ชุ่มใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายภาษี สำนักนโยบายภาษี สนง.เศรษฐกิจการคลัง, น.ส.อัจฉรา เข็มทองใหญ่ นักวิชาการเชี่ยวชาญ กรมศุลกากร และน.ส.วรรณชุลี เอื้อกุศลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคืนอากร กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร และดำเนินรายการเสวนาโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ และรศ.ดร.วรรณชลี โนริยา

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬา, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ, สมาคมกีฬาอาชีพ, สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมศุลกากร, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, การกีฬาแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, กรมพลศึกษา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในการเสวนามีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการนำเข้าสินค้าและอุปกรณ์การกีฬาเพื่อการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมถึงการทำความเข้าใจกับภาคส่วนที่มีหน้าที่เสียภาษีถึงเรื่องพิกัดอัตราศุลกากรและแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments