Friday, August 12, 2022
Friday, August 12, 2022
Homeฟุตบอลไทยปรพล เตรียมหารือแก้ไขปากท้องบุคลากรกีฬา ฟุตบอลอาชีพ ค่าจ้างไม่เป็นธรรม-หนี้นอกระบบ

ปรพล เตรียมหารือแก้ไขปากท้องบุคลากรกีฬา ฟุตบอลอาชีพ ค่าจ้างไม่เป็นธรรม-หนี้นอกระบบ

นายปรพล อดิเรกสาร ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ หนี้ครัวเรือน และหนี้นอกระบบ ของพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ได้รับการเเต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญฯ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.35 เตรียมพร้อมนัดประชุม คณะกรรมการฯ นัดแรก ในวันจันทร์ที่ 8 ส.ค.65 เวลา 13.30 น. เพราะเล็งเห็นว่าปัญหาค่าครองชีพและปัญหาหนี้สินของประชาชนในขณะนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มาก ประชาชนแทบทั้งประเทศประสบความเดือดร้อน พรรครวมไทยสร้างชาติ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเร่งจัดทำนโยบาย และแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ของพี่น้องประชาชนให้เห็นผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว

นอกจากนี้ยังพบว่าในวงการกีฬายังมีบุคลากรด้านกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งนักกีฬา สต๊าฟโค้ช ทีมงาน กว่า 80% ไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ รวมทั้งสัญญาว่าจ้างและค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นระบบมีระบบรูปแบบการเงินใบเสร็จเงินเดือนชัดเจน ทำให้ไม่สามารถไปค้ำประกันธนาคารเพื่อผ่อนหรือกู้สถาบันการเงินในการซื้อบ้านพักอาศัย รถยนต์ และสร้างชีวิตได้ ส่งผลกระทบวงกว้างหลายรายต้องไปกู้เงินนอกระบบ

ในส่วนของนักกีฬา ประสบปัญหารายได้ไม่แน่นอน ยังขาดอาชีพรองรับ ทำให้ต้องหาอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่พรรครวมไทยสร้างชาติให้ความสำคัญและจะหารือร่วมกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันเป็นนโยบายเพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงาน องค์กรด้านกีฬาตระหนักถึงสิทธิประโยชน์และความมั่นคงในชีวิตของบุคลากรด้านกีฬา จึงอยากฝากถึงประชาชนหรือบุคลากรที่เดือดร้อน สามารถติดต่อร้องเรียน ผ่านแฟนเพจเฟสบุค ปรพล อดิเรกสาร หรือติดต่อที่พรรครวมไทยสร้างชาติ

โดย นายปรพล มองว่า วัฎจักรของหนี้สิ้นทุกวันนี้ ต้นเหตุ คือ ค่าครองชีพ แก้ค่าครองชีพได้ วัฏจักรทั้งหมดจะจบลง ค่าครองชีพที่ไม่สมดุลกับรายรับ เป็นที่มาของหนี้ครัวเรือน หนี้ครัวเรือนที่ขาดวินัยของการจัดการเป็นที่มาของการสูญเสียเครดิตต่อสถาบันการเงิน การสูญเสียเครดิตต่อสถาบันการเงินเป็นที่มาของหนี้นอกระบบ และ หนี้นอกระบบจึงเป็นที่มาของความจมอยู่ในวังวนกองหนี้ที่ไม่มีทางหลุดพ้น จึงเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำในสังคม

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments