กีฬาประยุกต์ : คืออะไร เพื่ออะไร ?

“กีฬาประยุกต์” แปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Modified Sports” ซึ่งหมายถึงกิจกรรมกีฬาที่ได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมกีฬามาตรฐาน ด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ 1) ทำให้เล่นได้โดยง่าย มีกฎ กติกา เท่าที่จำเป็น ไม่สลับซับซ้อน  2) ทำให้เล่นได้ทุกสถานที่ที่เป็นพื้นที่ว่างใกล้บ้านหรือที่พัก โดยไม่ต้องลงทุนเพื่อการก่อสร้างราคาแพง   3) ทำให้เล่นได้โดยไม่ต้องรอคนอื่นเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอตามที่กำหนดในกีฬามาตรฐาน   และ 4) ทำให้เล่นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเพียงเล็กน้อย  ซึ่งทั้ง 4 เหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลที่เอื้อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกใช้กีฬาประยุกต์เป็นกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของตนได้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆที่เคยเป็นอุปสรรคต่อการแสดงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอีกต่อไป


                ฉะนั้น   เพื่อทำให้การเล่นกีฬาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนจำนวนมากมีความต้องการ เนื่องจากได้รับการปลูกฝังมานานว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ จนเป็นที่ยอมรับกันว่า “กีฬาเป็นยาวิเศษ”นั้น กลายเป็นกิจกรรมที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและร่วมเล่นได้โดยง่าย จึงมีผู้นำกีฬามาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างกว้างขวางมาปรับลดมาตรฐาน  ทั้งมาตรฐานด้าน กฎ กติกา ขนาดพื้นที่ อุปกรณ์ และจำนวนผู้เล่น ให้มีความยืดหยุ่น โดยไม่ต้องมีกฏตายตัว ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถกำหนดกติกาการเล่นในบ้างเรื่องได้เอง เช่นกำหนดระยะเวลาของการเล่น การแต่งกาย แม้กระทั้งผลการแพ้-ชนะในการเล่นแต่ละครั้ง  ดังนั้นหลักการและวิธีคิดตามแนวทาง “กีฬาประยุกต์”จึงเป็น “อุบาย” ที่แยบยล  โดยประสงค์จะใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยเฉพาะกีฬายอดนิยมทั่วไป อย่าง ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล หรือกีฬาซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม เช่น ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาปรับลดมาตรฐานให้เป็น “กีฬาประยุกต์”ได้ทั้งสิ้น

 
© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.