ประกาศยกเลิกแอพลิเคชั่น Siamsport daily

เรียนลูกค้าบริการ Siam Sport Daily ทุกท่านขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา เนื่องด้วยบริการนี้ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของคนบางกลุ่ม คือมีการคัดลอกแล้วนำไปเผยแพร่ ทำให้บริษัทเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทางบริษัทได้เตือนไปยังผู้กระทำการดังกล่าวแล้ว ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับในการกระทำเหล่านั้น

ทางบริษัทจึงทำการหยุดให้บริการ Siam Sport Daily ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 นี้เป็นวันสุดท้าย สำหรับท่านลูกค้าที่เหลือบริการค้างอยู่ คือเหลือวันอ่านค้างอยู่ โปรดติดต่อทีมงานที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อ ทำการชดเชยบริการดังกล่าวต่อไป จึงขออภัยลูกค้าทุกท่านมา ณ ทีนี้ด้วยครับ

ด้วยความนับถือ
ทีมงาน Siam Sport Daily
แบบฟอร์มขอคืนเงิน