กีฬาอื่นๆ 
สมบัติยิ้มครม.เห็นชอบคืนชื่อกรมพลศึกษา
16/02/2010 21:32:33
 
สมบัติ คุรุพันธ์ ผอ.สพก. ยิ้มแก้มปริ ครม. เห็นชอบคืนชื่อ "กรมพลศึกษา" หลังจากใช้ สพก. มาเป็นเวลา 8 ปี ชูนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา พร้อมจัดเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ ประจำ 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้สโลแกน ความสุขของปวงประชา คือ ความปรารถนาของกรมพลศึกษา เผย เตรียมเข้าพบ รมต.ชุมพล ศิลปอาชา หารือแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อให้สอดคล้อง เสนอกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สพก.) เผยว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะรัฐมตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา เห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ "สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ" เป็น "กรมพลศึกษา"
 
โดยกำหนดให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็น กรมพลศึกษา และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็น อธิบดีกรมพลศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็น รองอธิบดีกรมพลศึกษา ซึ่งตนจะเข้าพบ นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกับการกลับมาใช้ชื่อเดิม "กรมพลศึกษา"
 
"นับเป็นเรื่องที่ดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และชาวพลบดีทุกคน ที่จะได้มีใช้ชื่อ กรมพลศึกษา เป็นชื่อที่จำได้ง่าย และมีความเข้าใจในหน้าที่บทบาท ภารกิจซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
พร้อมกันนั้นยังเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน ตลอดจนพัฒนากีฬาและนันทนาการในภูมิภาคมากขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการประจำอำเภอ 878 อำเภอ เป็นผู้ประสานงานและดูแล ซึ่งความสุขของปวงประชา คือ ความปรารถนาของกรมพลศึกษา" ผอ.สพก. กล่าว
 
ทั้งนี้ขั้นตอนหลังจากแก้ไขกฎกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เหมาะสมกับมติดังกล่าวแล้ว จะนำเข้ากฤษฎีกาเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ จากนั้นให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อจะประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
 
สำหรับ กรมพลศึกษา ก่อตั้งเมื่อ 9 ธันวาคม 2476 โดยมี หลวงศุภชลาศัย เป็นอธิบดีคนแรก จนมาถึง นายสมบัติ กลิ่นผา เป็นอธิบดีคนที่ 20 คนสุดท้าย จากนั้น พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก "กรมพลศึกษา" เป็น "สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สพก.)" โดยมีนายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นผอ.สพก.คนแรก
 
จากนั้น นายทินกร ไปเป็นรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนที่ นายสมบัติ คุรุพันธ์ เป็น ผอ.สพก.คนปัจจุบัน พร้อมกับเป็นหัวเรือใหญ่ ในการผลักดันให้เปลี่ยนชื่อกลับไปเป็น กรมพลศึกษา ตามเดิม หลังจากใช้ชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รวมระยะเวลา 8 ปี
   

   

 
 


© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.