มวย 
สภามวยไทยโลกเดินเครื่องดันมวยไทยสู่อลป.
10/03/2010 19:47:22
 
สภามวยไทยโลกจัดสัมมนา "มวยไทย เวิร์กช็อป" ฟังความคิดเห็นชาติสมาชิก ผลักดันมวยไทยสู่โอลิมปิก หลัง 125 ชาติสมาชิกหนุนเต็มที่ "เสธ.หนั่น" พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกฯ ลั่นหนุนเต็มกำลัง ด้าน ดร.ณัฐ อินทรปาณ กรรมการไอโอซี ชี้ลู่ทางต้องจัดรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโอลิมปิก หากทุกอย่างทำตามขั้นตอนมีโอกาสได้เฮสูง

ความคืบหน้าหลังจากสมาชิกของสภามวยไทยโลก 5 ทวีปร่วม 125 ชาติ ได้ลงมติที่จะสนับสนุนกีฬามวยไทยเข้าบรรจุเป็นกีฬานานาชาติ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก  ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกีฬามวยไทยศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย แต่ต้องดูหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เข้าองค์ประกอบตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือไอโอซีกำหนด
 
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเรดิสัน พระราม 9 สภามวยไทยโลก ที่มี "บิ๊กเหวียง" พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธาน ได้จัดการสัมมนา "มวยไทย เวิร์กช็อป "MUAYTHAI WORKSHOP" ขึ้นเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกของสภามวยไทยโลก และผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา โดยมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีเป็นประธานการสัมมนา พร้อมด้วย พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกีฬา, พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา  ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ เลขาฯ สภามวยไทยโลก, ดร.ณัฐ อินทรปาณ กรรมการไอโอซี และสมาชิกของสภามวยไทยโลกเข้าร่วมงาน
 
หลังจากที่ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี กล่าวต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาและกล่าวเปิดการสัมมนา พลตรีสนั่น รองนายกฯ ได้กล่าวว่า ภาครัฐพร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่อง เวลานี้ 125 ชาติได้ให้การรับรองพร้อมที่จะสนับสนุนมวยไทยสู่โอลิมปิก  การผลักดันมวยไทยสู่โอลิมปิก ภายในปี 2554 เป็นการแสดงความพร้อม, ศักยภาพของมวยไทย ที่เป็นมรดกของไทย โดยมีการพัฒนาจนได้รับยอมรับจากทั่วโลก ทางรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของกีฬามวยไทย โดยเฉพาะมวยไทย ที่สามารถพัฒนาสู่สากลได้ ความพยายามที่จะผลักดันให้มวยไทยเข้าสู่โอลิมปิก เป็นการริเริ่มที่น่าชื่นชม รัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
 
ด้าน พลเอก เชษฐา ได้กล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสภามวยไทยโลก เพื่อแสดงความพร้อมให้ไอโอซีได้เห็นและรับรองเป็นกีฬาโอลิมปิกว่า ในปี 2553 สภามวยไทยโลกจะมีโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนมวยไทยหลายโครงการ อาทิ การจัดประชุมและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับมวยไทยที่ดูไบ, การจัดแข่งขันมวยไทยที่ประเทศจีน, การแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทย, การจัดการแข่งขันมวยไทยยกทีมระหว่างนักชกไทยกับนักชกชั้นนำทั่วโลก และการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์สภามวยไทยโลก แต่ละโครงการเป็นการทำงานสอดคล้องกับนโยบายของไอโอซี  คาดว่าจะได้รับการร่วมมือจากชาติสมาชิกเป็นอย่างดี
 
ขณะที่ ดร.ณัฐ ได้เผยถึงแนวทางและขั้นตอนการที่มวยไทยจะได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือไอโอซีว่า โครงการต่างๆ ที่สภามวยไทยโลกดำเนินมานั้นถือว่าถูกต้องตามขั้นตอนที่ไอโอซีกำหนด แต่ต้องดำเนินการให้รูปแบบขององค์กรกีฬานานาชาติ ที่มีประเทศไทยและทั่วโลกให้การสนับสนุน โดยต้องเปิดโอกาสให้ชาติสมาชิกของสภามวยไทยโลกแต่ละทวีปหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยไทย พร้อมกับตัวแทนของแต่ละทวีปได้มีโอกาสก้าวขึ้นทำหน้าที่ประธานสภามวยไทยโลก  รวมทั้งการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดตั้งโรงเรียนหรือโรงยิมฯ สอนมวยไทยในทวีปต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อยกระดับกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ตลอดจนการจัดการองค์กรทั้งเรื่องการตลาด, การเงิน, การจัดแข่งขัน หากทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอน โอกาสที่จะผ่านการรับรองจากไอโอซีก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูง
 
ส่วน ดร.ศักดิ์ชัย ทัพสุวรรณ เลขาฯ สภามวยไทยโลกได้กล่าวถึงการทำงานเพื่อผลักดันมวยไทยสู่โอลิมปิกว่า  สภามวยไทยโลกได้ทำงานมานานกว่า 10 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี เวลานี้เหลือเพียงขั้นตอนเดียว คือขั้นตอนที่จะให้ไอโอซีผ่านการรับรองเท่านั้น โดยทุกอย่างต้องการได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทยที่เป็นจุดกำเนิดของมวยไทย  ภาครัฐต้องสนับสนุนเต็มที่
 
ในช่วงท้ายๆ ของการสัมมนาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแสดงความคิดเห็น โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทางสภามวยไทยโลกจะได้เก็บข้อมูลไปศึกษาเพื่อหาทางผลักดันมวยไทยเข้าสู่โอลิมปิกตามวัตถุประสงค์ต่อไป
 
สำหรับที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือไอโอซีพิจารณาเห็นชอบแล้ว จะต้องได้รับการบรรจุเป็นกีฬาสาธิตก่อนจะได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันโอลิมปิก เมื่อใดก็ตามที่ชนิดกีฬาใดได้รับการรับรองจากไอโอซี  สหพันธ์กีฬานานาชาติหรือองค์กรกีฬานานาชาติของกีฬาชนิดนั้น จะต้องกำกับดูแลให้กิจกรรมกีฬานั้นๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของไอโอซีทุกประการ  เนื่องจากสหพันธ์กีฬานานาชาติชนิดนั้นได้เป็นสมาชิกของไอโอซีอย่างเป็นทางการแล้ว
   

   

 
 


© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.