ข่าวประชาสัมพันธ์
 เปิดตัว โครงการเตรียมสมองติวเข้ม by PEPTEiN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ
 


 เปปทีน แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เตรียมสมองติวเข้ม by PEPTEiN Genius Generation” สู่คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ อย่างยิ่งใหญ่


ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเปปทีน เครื่องดื่มเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ได้เปิดตัว โครงการ “เตรียมสมองติวเข้ม by PEPTEiN Genius Generation” สู่คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ สำหรับปี2553 นี้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการติว โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยในงานมีนำเสนอ ความสำเร็จเมื่อปีที่ผ่านมา ของโครงการ “เตรียมสมองติวเข้ม by PEPTEiN Genius Generation” สู่คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ ที่มีส่วนผลักดันให้เด็กมัธยมปลายสามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เกือบ20000คน
เภสัชกร ยอดมิตร ทองยงค์ รองผู้อำนวยการ เครื่องดื่มเสิรมสุขภาพ โอสถสภา กล่าวว่า โครงการ “เตรียมสมองติวเข้ม by PEPTEiN Genius Generation” สู่คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ เป็นโครงการใหญ่เพื่อสังคม โครงการหนึ่งที่เปปทีน คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสังคมเราต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ทั้งนี้ด้วยมุมมองที่เล็งเห็นว่าการพัฒนาประเทศเราให้เจริญก้าวหน้า ส่วนสำคัญที่สุด คือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเรา โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเยาวชน เครื่องดื่มเปปทีน จึงได้คิดค้นโครงการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน นั่นคือ โครงการ “เตรียมสมองติวเข้ม BY PEPTEiN GENIUS GENERATION สคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ” ซึ่งมีที่มากล่าวคือ ในแต่ละปีจะมีนักเรียนจำนวนมากที่มุ่งหวังเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย โดยเด็กส่วนใหญ่ล้วนมีความคิด ความใฝ่ฝัน ที่จะศึกษาเพื่อประกอบอาชีพที่เป็นอาชีพในฝันหรืออาชีพในดวงใจ แตกต่างกันไป โดยนักเรียนเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีกระบวนการสอบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการสอบ ระบบ admission GAT/PAT การสอบในระบบรับตรง ระบบโควต้าพิเศษ ตลอดจนบางคณะสาขาที่ทำการสอบตรงวิชาเฉพาะ โดยทิศทางการคัดเลือกนั้นมีแนวโน้มไปสู่กระบวนการสอบรับตรงของแต่ละคณะและหรือสาขาวิชาชีพมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทิศทางการคัดเลือกแบบนี้ก็


สอดคล้องกับความคิด ความใฝ่ฝันของนักเรียน และเป็นทิศทางสากล แต่กลไกและวิธีการสนับสนุนที่ทำให้นักเรียนสามารถไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่ใฝ่ฝันนี้ยังมีไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็กบรรลุความใฝ่ฝันได้ทั่วถึง


ด้วยความที่เปปทีน มองเป้าหมายชีวิตของ นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และนำเป้าหมายในชีวิตซึ่งก็คือความคิด ความใฝ่ฝัน ในคณะและสาขาอาชีพที่อยากเรียนมาเป็นตัวกำหนด และคิดหาแนวทางเพื่อให้นักเรียนบรรลุความคิด และความใฝ่ฝันให้ได้


ประกอบกับ ที่เล็งเห็นถึงแนวโน้มในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ นักเรียนต้องมีการเตรียมตัวในลักษณะที่มีความพร้อมในสาขาวิชาชีพที่สนใจ โดยต้องมีความพร้อมวิชาเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น


อีกทั้งการสอบแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตนั้น มีทิศทางที่มุ่งวัดความคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการสอบ GAT และ PAT ตลอดจนการสอบตรงของแต่ละสาขาอาชีพ และสัดส่วนความสำคัญของคะแนนในการทดสอบลักษณะนี้มีสัดส่วนสูงมาก ซึ่งการจัดติวนักเรียนเพื่อรองรับการทดสอบในลักษณะ ที่มุ่งเข้าแต่ละคณะสาขาเปปทีนเป็นผู้คิดค้นและจัดขึ้นขึ้นเป็นรายแรกของประเทศไทย และได้รับความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยโครงการติว เปปทีน ปีที่ผ่านมา เปปทีนมีส่วนผลักดันนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยเกือบ20000คน โดยทุกๆ 4-6 คนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จะเป็นนักเรียนสมาชิกโครงการ1คน แล้วแต่คณะ เช่น สอบติดหมอส่วนกลางนั้นเป็นเด็กสมาชิกโครงการ331คน เป็นต้นไม่นับโควต้าหมอสอบตรง


ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่มาของการจัด โครงการ“เตรียมสมองติวเข้ม BY PEPTEiN GENIUS GENERATIONสู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการติว นักเรียนเพื่อเข้าสอบมหาวิทยาลัย เช่น อยากเป็นหมอ หรือ สาขาที่เกี่ยวเนื่องเช่น หมอฟัน หรือ เภสัชกร เป็นวิศวะกร หรือ สถาปนิก ก็เลือกติวในวิชาเฉพาะสาขาที่อยากเรียน


ทางโครงการติวเปปทีน เน้น การเสริมความรู้องค์รวม และความรู้เฉพาะด้านในแต่ละสาขาอาชีพ ที่ต้องมีเพื่อเตรียมความพร้อม ความมั่นใจ และสามารถกำหนดเป้าหมาย


การศึกษาไปสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน โดยมีแนวทางในการประเมินศักยภาพและพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายเพื่อให้สามารถศึกษาใน คณะที่ใช่และสาขาที่ชอบ เพื่อจบการศึกษามาเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
ทั้งนี้โครงการ“เตรียมสมองติวเข้ม BY PEPTEiN GENIUS GENERATION สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ มุ่งสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ โดยปีนี้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้งๆละ2วัน รวม12วัน โดยเริ่มวันที่7/8 สิงหาคม ที่หาดใหญ่ สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ โดยจะคั่นทุกสัปดาห์ที่จัดในต่างจังหวัดด้วยการจัดที่ NIDA กรุงเทพ ไปจนถึง เดือนกันยายน ศกนี้
โดยเน้นกลุ่มวิชาชีพ10 คณะที่เป็นที่นิยมในความใฝ่ฝันของนักเรียนอันได้แก่
แพทย์ศาสตร์
ทัณตแพทย์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
การบริหาร - พานิชยศาสตร์ และการบัญชี
เศรษฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์


โดย โครงการ เตรียมสมองติวเข้ม PEPTEiN GENIUS GENERATION ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรของปีนี้ให้มีความแข็งแรงและทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาทิเช่น ทุกคณะได้รับการปรับให้ทันสมัยกับแนวการสอบในปีนี้ หรือเช่น หลักสูตรอยากเป็นหมอ ทางเปปทีน ได้ ปรับพิเศษเป็นหลักสูตรเข้มข้น 2 วันเต็ม ตามที่นักเรียนและผู้ปกครอง


เรียกร้อง โดยโครงการนั้นใช้อาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ ติว แต่ละสาขาวิชาชีพ และอาจารย์แนะแนวทั้งหมด กว่า 60ท่าน และทีมงานอีกกว่าร้อยท่าน


นับเป็นเวลาประมาณเกือบ2ปีที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เปปทีนสู่ตลาด แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา เปปทีนได้ทุ่มเทจัดและจัดกิจกรรมมากมาย ที่ล้วนแต่นำความคิดดีๆมอบให้กับสังคม


เภสัชกร ยอดมิตร รองผู้อำนวยการเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ โอสถสภา กล่าวในการแถลงข่าวเปิด โครงการติวเปปทีนว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับหนังสือคู่มือวิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบความถนัด หรือวิชาเฉพาะของแต่ละคณะ หรือ สาขาวิชาชีพ สำหรับผู้ที่มาติว และสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมาก โดยลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ เพื่อการศึกษาของ เปปทีน คือ www.peptein-genius.com ที่เป็นช่องทางในการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน หรือ www.peptein.com โดยจะทยอยนำความคิดดีๆ มาสู่นักเรียนทั้งประเทศ


โดยทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้มุ่งหวังให้โครงการติวเปปทีน เป็นส่วนสำคัญในการทำให้เด็กนักเรียนประสพความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นกำลังสำคัญของประเทศเราสืบไป

 
© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.