คอลัมน์ : สยามกีฬา มอเตอริ่ง โดย.. วรพล สิงห์เขียวพงษ์

คาร์คลินิก : ไม่ข้ามทางม้าลาย-สะพานลอย ไม่จอดให้คนข้าม ผิด-ปรับเท่าไร?

17/10/2013 14:52:21 น.

ถาม ผมพิมพ์ไม่ค่อยเก่ง ถามตรงๆ สั้นๆ เลยครับ ผมอยากทราบว่า การข้ามถนนใต้สะพานลอย ไม่ข้ามทางม้าลายนั้นผิดกฎหมายมาตราใด ค่าปรับเท่าไร


                เช่นเดียวกับคนขับรถไม่จอดให้คนข้ามตรงทางม้าลาย ปรับสูงสุดเท่าไร มาตราใดครับ
       ขอบคุณครับ
       พรวิทย์/บางนา


               ตอบ

               อยากตอบมานานแล้วครับ คำถามที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อสังคมบนถนนอย่างนี้


               สภาพการจราจรที่แออัดขึ้น และวิถีชีวิตแบบไทย ''ทำตามใจคือไทยแท้'' ทำให้การข้ามถนนบนทางม้าลาย มักถูกละเลยทั้งคนข้ามและคนขับรถ ผู้ข้ามไม่เหนื่อยเดินไปถึงทางม้าลาย แม้ไม่ไกล และผู้ขับเองก็อาจไม่จอด ถ้าไม่จำเป็นหรือมีระยะห่างจริงๆ รวมถึงผู้ข้ามถนนบางคนแย่จัด ไม่ข้ามสะพานลอย เพราะขึ้น-ลงเหนื่อย เลือกข้ามแถวๆ นั้นหรือถึงขั้นใช้เงาสะพานบังแดดขณะข้าม หรือบางคนไม่รอให้รถติดไฟแดง ตั้งใจข้ามถนนขณะไฟเขียว เพียงเพราะไม่อยากรอ
               เรื่องนี้ไม่น่าสายเกินแก้จิตสำนึกของทั้ง 2 ฝ่าย และอ่านบทลงโทษ-ค่าปรับ พร้อมมาตราควบคุมเรื่องนี้อย่างชัดเจน


        หลายคนทราบว่า การข้ามถนนใต้สะพานลอย...ผิด ไม่ข้ามทางม้าลาย..ผิด และไม่จอดรถให้คนข้าม..ผิด หรือขับรถชนคนใต้สะพานลอย หลายคนเข้าใจผิดว่า...อาจไม่ผิด!


               บทความนี้ดูเหมือนเป็นประเด็นน่าเบื่อ เพราะคนในยุคนี้ก็ข้ามถนนกันอย่างไร้ระเบียบ และคนขับรถก็มักไม่ค่อยสนใจหรือมีน้ำใจให้แก่คนข้ามทางม้าลาย (ถ้าไม่จำเป็น!)


        เรื่องทั้งหมดนี้ เริ่มต้นมาจากอดีตของวิถีชีวิตแบบไทยๆ ในด้านการจราจรและรถ เพราะคนไทยกลัวรถ
ต่างจากในประเทศที่เจริญแล้ว คนขับรถกลัว (ชน) คน แต่ไทยคนเดินริมถนนหรือซอกซอย มักกลัวถูกรถชน และบางคนคิดไปเองแบบไม่ตั้งใจว่า คนขับรถเป็นคนมีเงิน เมื่อเห็นรถแล้วก็กลัวถูกชน ต้องรอให้รถว่างหรือน่าจะปลอดภัยก่อนจึงจะข้ามหรือลงจากฟุตปาท
               ในหลายประเทศที่เจริญแล้ว เช่น สหรัฐฯ คนข้ามถนนไม่ (ค่อย) กลัวรถ ถ้ากำลังจะข้ามทางม้าลาย หรือบริเวณนั้นไม่มีทางม้าลาย แต่เป็นจุดข้ามถนน เช่น หัวมุมถนน ถ้าไม่มีไฟสัญญาณ หากรถไม่ได้เข้ามาใกล้กระชั้นชิด ดูแล้วเบรกทันและไม่กะทันหัน เขาจะเริ่มเดินลงจากฟุตปาทหรือข้ามทันที และผู้ขับรถก็จะจอดให้อย่างไม่หัวเสีย เพราะกลัวชนคน ถ้าชนแล้วเป็นคดีความหนัก และอาจต้องชดใช้มหาศาล


               ต่างจากในไทยที่ขับรถชนคนบาดเจ็บหรือตาย มีคดีและบทลงโทษ แต่หลายคนอาจมีทางออก และบทลงโทษจริงอาจไม่เต็มพิกัด จนมีหลายคนพูดกันเล่นๆ ว่า ชนแล้วตาย...ดีกว่า เพราะคนตายพูดไม่ได้ จากข่าวที่ผ่านๆ มา หลายคนขับรถชนคนตาย ลงโทษจำคุก แต่รอลงอาญา อย่างคดีแพรวาชนตาย 9 ศพ ก็รอลงอาญา! ดารานักร้องมาขับผ่าไฟแดงชนคนขับแท็กซีตาย ก็รอลงอาญา!


               กฎฯ จริงมีควบคุมและนานแล้ว แต่ละเลยทั้ง 2 ฝ่าย

               แม้มีตำรวจออกสื่อมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็เหมือนไฟไหม้ฟาง ไม่กวดขันจับกุมจริงจัง


               ยกสาระสำคัญมาจาก พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522


               ไม่ข้ามทางม้าลาย-สะพานลอยในระยะ 100 เมตร

               ผิดมาตรา 104 ลงโทษตามมาตรา 147 ปรับไม่เกิน 200 บาท


               คนเดินเท้า

               มาตรา 104  ภายในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนับจากทางข้ามห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม
นอกจากนี้ก็มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับคนเดินเท้า
 
               ไม่จอดให้คนข้ามทางม้าลาย 
 
              ผิดมาตรา 21 ลงโทษตามมาตรา 152 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เพราะทางม้าลายนับเป็นเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง และผิดมาตรา 70 ด้วย


               นอกจากนั้นก็ห้ามจอดรถทับทางม้าลายหรือในระยะ 3 เมตร ผิดตามมาตรา 57 ลงโทษตามมาตรา 148 ปรับไม่เกิน 500 บาท
               มาตรา 21  ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ


               สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ให้อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ในประกาศด้วย


               มาตรา 57  เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ


               (4) ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม


               มาตรา 70  ผู้ขับขี่ ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้าม  เส้นให้รถหยุด หรือวงเวียน ต้องลดความเร็วของรถ


                ขับรถชนคนเดินเท้าใต้สะพานลอย...ผิด!
หลายคนเข้าใจว่า...ไม่ผิด!  ในความเป็นจริงนอกจากบาปแล้วก็อาจต้องติดคุกและชดใช้ ส่วนผู้ถูกชนก็แค่ผิดพระราชบัญญัติจราจร ปรับไม่เกิน 200 บาท ดังนั้นต้องระวัง เพราะผิดทั้งกฎหมายแพ่งฯ และอาญา


               ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น


               ในประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา 291  ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท


               มาตรา 300  ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


               การตอบครั้งนี้คงพลิกวิถีชีวิตบนถนนของคนไทยในด้านการข้ามถนนให้เป็นสากลไม่ได้ แต่ก็หวังว่า จะทำผู้อ่านและใครที่ได้รับการถ่ายทอดต่อ ทราบกฎบังคับ บทลงโทษ และมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นบ้าง ทั้งคนข้ามถนนและคนขับรถ!


               วรพล
คอลัมน์อื่น ๆ
Comment


นามปากกา : วรพล สิงห์เขียวพงษ์

จำนวนเรื่อง : 60
All post : 26
All view : 247,311
คอลัมน์ สยามกีฬา มอเตอริ่ง

© Copyright 2010 www.siamsport.co.th
All rights reserved.Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd.
เกี่ยวกับบริษัท | ติดต่อเรา | ลิขสิทธิ์ | ร่วมงานกับเรา | ลงโฆษณา
ติดต่อโฆษณา 02-508-8263