คอลัมน์ : สยามกีฬา มอเตอริ่ง โดย.. วรพล สิงห์เขียวพงษ์
คาร์คลินิก : วัน-สัปดาห์ ผลิตยางรถยนต์ ความจริง & ความเชื่อผิดๆ
09/05/2013 13:52:34 น.


ถาม

        เข้าเรื่องคำถามเลยครับ ผมพิมพ์ไม่ค่อยเก่ง ยางรถยนต์เราจะทราบวันที่ผลิตได้อย่างไร เห็นหลายคนบอกดูที่แก้มยาง แล้วดูอย่างไรครับ และหากซื้อยางเก่าเก็บควรไม่เกินกี่ปี บางคนบอกว่า 6 เดือน ไม่ควรเกินและควรเลี่ยง มันไม่สั้นไปจนเลือกซื้อยากเหรอครับ อ้อ..รายการเส้นทางยานยนต์ ทางเอฟเอ็ม 96 วิทยุที่คุณวรพลจัด พร้อมตอบปัญหารถยนต์ ทุกวันจันทร์-พฤหัสฯ บ่าย 2-3 ได้ความรู้ และสะใจในคำตอบแบบชัดเจนตรงไปตรงดีครับ อยากให้จัดต่อเนื่องนานๆ นะครับ
บวรเดชา / พระราม 2

ตอบ 

        วิธีอ่านวัน-สัปดาห์ผลิต


        จริงๆ แล้วไม่ได้ระบุวันผลิต แต่บอกถึงสัปดาห์และปีที่ผลิต

        ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลข 4 หลักใกล้ๆ ตัวย่อ DOT (United States - Department of Transportation) อยู่ในวงรีบริเวณแก้มยาง

        ตัวอย่างเช่น 4710 ความหมายคือ เลข 2 ตัวแรกบอกสัปดาห์ของปีที่ผลิต และเลข 2 ตัวหลังเป็นเลข 2 หลักสุดท้ายของปี ค.ศ. ที่ผลิต  ตั้งแต่ปี 2000 ขึ้นมา ตามตัวอย่าง คือ ยางเส้นนี้ผลิตในสัปดาห์ที่ 47  ค.ศ. 2010 

        ถ้าเป็นยางที่ผลิตก่อนปี 2000 จะเป็นเลข 3 หลัก เช่น 458 ความหมายคือ เลข 2 ตัวแรกเป็นสัปดาห์ของปีที่ผลิต และตัวเลขหลังเป็นหลักสุดท้ายของค.ศ. ผลิตในช่วงปี 1990-1999 ตามตัวอย่างคือ ยางผลิตในสัปดาห์ที่ 45 ปี ค.ศ. 1998

        วัน-สัปดาห์ หรือเดือนที่ผลิตยางนั้น ถ้าไม่มีที่แก้มยาง ก็อาจจะระบุบนหีบห่อของยาง หรือเป็นหมึกปั๊มบนแก้มยาง อาจระบุต่างออกไป  เช่นเป็นปี พ.ศ. แต่ส่วนใหญ่ยางรถยนต์ในปัจจุบันแทบทุกยี่ห้อ มักจะระบุสัปดาห์ และปี ค.ศ. ที่ผลิต เป็นตัวหล่อบนแก้มยางแบบลบไม่ได้ใกล้ตัวย่อ DOT

        ส่วนเรื่องยางเก่าเก็บ หลายปีก่อนมีหน่วยงานไทยทดสอบถึงข้อสงสัยเรื่องนี้  โดยกรมการค้าภายในร่วมมือกับสมาคมผู้ค้ายางรถยนต์ จัดทดสอบคุณภาพยางระหว่างที่ผลิตไม่เกิน 6 เดือน เปรียบเทียบกับยางเก่าเก็บที่ผลิตมาแล้ว 24 เดือน ทดสอบภายใต้เงื่อนไขของสถาบันยานยนต์ ใช้ มอก. เป็นมาตรฐานการทดสอบ พร้อมใช้ค่าทดสอบสูงเกินกว่าพฤติกรรมการใช้งานจริงของคนทั่วไป และสูงกว่ามาตรฐาน มอก. ที่กำหนดไว้ด้วยซ้ำ การทดสอบใช้ตัวแปรทุกอย่างเหมือนกัน ต่างแค่วันผลิตของยางเท่านั้น โดยทดสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำหนักบรรทุก และทดสอบวิ่งด้วยความเร็ว 120  กม./ชม. ต่อเนื่องมากกว่า 10 ชั่วโมง
ผลทดสอบคือ ยางที่ผลิตต่างช่วงเวลากัน แต่ประสิทธิภาพยังคงเดิม (ดูได้จากภาพประกอบที่เป็นโปสเตอร์)
        อายุ (วันผลิต) เป็นเพียงตัวเลข...สำหรับยางรถยนต์

        ความจริง-ความเชื่อ ที่สวนทางกัน

        หลายคนมีความเชื่อผิดๆ ในการเลือกซื้อยางเก่าเก็บ เพราะได้รับข้อมูลจากความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับอายุการผลิตยาง ทำให้ผู้บริโภคในไทยจำนวนไม่น้อย คำนึงถึงวันผลิตที่ติดอยู่บนแก้มยางมากเกินความจำเป็น

        จากการศึกษา และวิจัยของหน่วยงานภาครัฐบาล และบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ พบว่าแท้จริงแล้ววันผลิตของยางไม่ได้มีผลมากกับประสิทธิภาพของยางอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะปกติยางที่ผลิตออกมา หากจัดเก็บดีพอ เช่น เก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และยังไม่ได้เริ่มใช้งาน จะสามารถเก็บยางเส้นนั้นๆ ได้หลายปี  โดยไม่เสื่อมสภาพ

        กระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับ ''ประสิทธิภาพยางรถยนต์ที่มีการเติมลมแล้ว (The Pneumatic Tier)'' ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยระบุว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นกับยางขณะใช้งาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยางเสื่อมสภาพ  รถที่ใช้ความเร็ว  120 กม./ชม. สามารถทำให้เกิดอุณหภูมิที่หน้ายางสูงถึง 75 องศาเซลเซียส และถ้าแรงดันลมยางน้อยกว่าปกติ (ยางอ่อน-ยางแบน) ก็ยิ่งทำให้ความร้อนหน้ายางสูงขึ้นไปอีก

        ดังนั้นอุณหภูมิในโกดังที่จัดเก็บยางรถยนต์ก่อนการใช้งานจริง จึงมีผลต่อคุณภาพของเนื้อยางเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับความร้อนที่เกิดจากแรงเสียดสีกับพื้นในการขับจริง เพราะโดยทั่วไปยางสามารถเก็บได้นานไม่น้อยกว่า 3 ปี  ก่อนการใช้งานจริง โดยขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาจากคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต 

        อีกตัวอย่างจากการทดสอบในทวีปยุโรป โดยองค์กร ADAC หน่วยงานเพื่อผู้ขับรถยนต์ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ได้พิสูจน์สมรรถนะยางไว้ในเดือนมิถุนายน 2553 โดยทดสอบประสิทธิภาพยางรถยนต์ที่ผลิตในปี 2550 และ 2547 ผลิตในวันแตกต่างกัน 3 ปี สำหรับการขับรถยนต์ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ซึ่งผลการทดสอบไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า ยางที่ผลิตใหม่จะมีสมรรถนะเหนือกว่ายางที่ผลิตมานานกว่า 

        ในไทยมีการทดสอบในลักษณะเดียวกัน โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ TUV Rheinland Group Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทรับทำหน้าที่ทดสอบ และให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัทชั้นนำทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่ในเยอรมนี ทำการทดสอบเพื่อหาข้อพิสูจน์ว่า.. 

        ในสภาพแวดล้อมของไทย ยางผลิตใหม่กับยางที่ผลิตมานานกว่า  จะมีความแตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยหรือไม่ โดยนำยางรถยนต์ที่มีวันผลิตต่างกัน 1 ปี ใช้ทดสอบในรถยนต์ที่ขับด้วยความเร็ว 230 กม./ชม. ต่อเนื่องนาน 60 นาที  ผลการทดสอบพบว่าประสิทธิภาพแตกต่างกันไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งมีความสามารถในการบรรทุกหนักและวิ่งเป็นระยะทางไกล ตลอดจนความแข็งแรงของหน้ายางและโครงสร้างยางไม่แตกต่างกัน ทั้งที่วันผลิตยางห่างกันถึง  1 ปี 

        นอกจากนั้น TUV Rheinland Group Ltd. ได้ทดสอบว่าวันผลิตยางที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการเกาะถนน, การควบคุมการขับ และการเบรกของยางหรือไม่

        โดย TUV Rheinland Group Ltd ได้ทดสอบระยะการเบรกที่ความเร็ว 80 กม./ชม. จนกระทั่งหยุดนิ่ง ผลการทดสอบยางที่มีวันผลิตแตกต่างกัน มีความประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้านแทบไม่แตกต่างกัน


        สรุป ซื้อยางสดใหม่ยิ่งดี แต่ไม่เกิน 2 ปีก็สะดวก

        แน่นอนการซื้อยางที่ผลิตมาไม่นานหรือเก็บรอขายอยู่ไม่กี่เดือน  ย่อมสบายใจและมั่นใจได้มากกว่า แต่ถ้าเจอยางเก่าเก็บนานสักหน่อย เพราะไม่มีใหม่กว่านี้ให้เลือกในร้านนั้น ก็น่าจะยอมรับได้

        ยางเก่าเก็บไม่เกิน 2 ปี หรือเก่ากว่านั้นไปบ้างก็ไม่ต้องกังวลอะไร และได้ความสะดวกในการเลือกซื้อ ไม่ต้องมัวตระเวนหายางสดใหม่ 3 หรือ 6 เดือน ด้วยความเชื่อผิดๆ ให้เสียเวลา 

        ด้วยความเชื่อผิดๆ ในวงกว้างนี้เอง ทำให้ร้านยางขายยางเก่าเก็บระดับ 1-2 ปีขึ้นไปขายได้ยาก เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มักไม่ต้องการและไปหายางใหม่กว่าที่ร้านอื่น หากคุณใช้ความรู้ที่ถูกต้องนี้ในการเลือกซื้อ ก็น่าจะสามารถต่อรองราคาลงได้มาก โดยอ้างว่าเป็นยางเก่าเก็บ (ทั้งที่คุณเองก็ทราบว่ายางนั้นยังปกติอยู่)

        เลือกยางสดใหม่ยิ่งดี แต่อย่าให้ทำลายความสะดวกในการซื้อ ถึงขั้นต้องเสียเวลาเฟ้นหากันนาน  ในชีวิตจริง เก่าเก็บไม่เกิน 2 ปียังสบายใจได้ และถ้าเจอยางเก่าเก็บไม่เกิน 4  ปี  แล้วลดราคา ตรวจสภาพแล้วใช้ความรู้ที่ถูกต้อง  ลดความกลัวพร้อมต่อรองราคาลงได้อีก

        การเลือกซื้อยางรถยนต์ นอกจากสัปดาห์ที่ผลิตยางที่เข้าใจกันได้ง่ายๆ และการเลิกกลัวยางเก่าเก็บ คุณสมบัติอื่นน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องสนใจมากกว่า!
คอลัมน์อื่น ๆ
Comment


นามปากกา : วรพล สิงห์เขียวพงษ์

จำนวนเรื่อง : 47
All post : 18
All view : 144,084
คอลัมน์ สยามกีฬา มอเตอริ่ง

© Copyright 2010 www.siamsport.co.th
All rights reserved.Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd.
เกี่ยวกับบริษัท | ติดต่อเรา | ลิขสิทธิ์ | ร่วมงานกับเรา | ลงโฆษณา
ติดต่อโฆษณา 02-508-8263