คอลัมน์ : กีฬาธนาคารออมสิน โดย.. ทีมงานสยามกีฬา
กีฬาธ.ออมสิน กิจการสาขา 6...สร้างวินัย ยช.รักออม รักสามัคคี
28/08/2012 23:27:22 น.

เด็กคืออนาคตของชาติ แต่อนาคตของชาติเหล่านี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับ'' ผู้ใหญ่'' ที่กุมอนาคตชาติเอาไว้!!!

 

 


         ฉะนั้นเด็กจะเติบโตเป็นคนดีหรือไม่ ผู้ใหญ่จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ การปลูกฝังสร้างวินัยให้กับเด็กๆ จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญมาก และส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ พยายามช่วยกันสร้าง ''คนคุณภาพ'' ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเริ่มทำกันตั้งแต่เยาว์วัย!!!         เช่นเดียวกับธ.ออมสิน ที่หวังจะสร้างวินัยในเรื่องของการ ''ออม'' บนพื้นฐานกรดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย จึงได้ก่อตั้งโครงการ''ธนาคารในโรงเรียน'' ขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และยังได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น และปลูกฝังนิสัยรักการออมให้เยาวชน เพราะเชื่อว่าหากคนไทยมีจิตสำนึกรักการออมตั้งแต่เยาว์วัย จะส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญของการออม         จากการปลูกฝังเรื่องการออม ธ.ออมสินยังเล็งเห็นว่าเยาวชนต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มิใช่ปล่อยให้เวลาผ่านไปวันๆ จึงได้เริ่มโครงการสนับสนุนทางด้านกีฬา เน้นให้เด็กเล็งเห็นถึงการมีสุขภาพดี และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะและนั่นทำให้เกิดที่มาของโครงการ ''กีฬาธนาคารโรงเรียน'' ซึ่งทางธ.ออมสิน จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน         โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นตามสายงานต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย จากนั้นก็จะมีการคัดเลือกนักกีฬาภายในจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนมาแข่งในรอบคัดเลือกระดับภาค และ จากนั้นตัวแทนของสายงานในแต่ละกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศไทยต่อไป         สำหรับการแข่งขันของภาคใต้ สายงานกิจการสาขา 6 จ.สุราษฎร์ธานี รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก ซึ่งมีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดมาทั้งสิ้น 61 โรงเรียนมีนักกีฬาเข้าร่วมมากถึง 1,400 คน แต่ละกีฬาจะคัดเอาทีมแชมป์ไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ยกเว้นเปตอง กับเทเบิลเทนนิส จะเอาอันดับ 1 และ 2 เข้าไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จ.นครสวรรค์         การแข่งขันสายกิจการที่ 6 นั้นมีขึ้นในวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยใช้สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสนามหลัก จะมีเพียงฟุตบอล ที่ไปแข่งในค่ายทหารวิภาวดีรังสิต และเทเบิลเทนนิสแข่งกันที่รร.เทศบาล 5 ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันในสายกิจการสาขา 6 นั้นสร้างความประทับใจให้แก่นักกีฬาตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าสู่สนามแข่งขัน โดยเฉพาะพิธีเปิดที่ได้รับเกียรติจาก นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุาราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ที่จัดให้อย่างเป็นทางการมีการวิ่งคบเพลิง การแสดง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาที่เข้าร่วมได้เล็งเห็นว่าแม้จะเป็นเกมเล็กๆ แต่ทางธ.ออมสิน ก็ให้ความสำคัญ เพราะสิ่งที่คนภายนอกมองว่าเล็ก กลับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับเหล่าเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ไม่น้อย''         ''กีฬาธนาคารโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ธ.ออมสิน จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว เพราะหลังจากที่เราได้สร้างวินัยในการออมให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนแล้ว ก็อยากจะสร้างวินัย และความสามัคคีให้เยาวชนโดยนำเอากีฬามาช่วยเติมเต็ม เพราะการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังทำให้สุขภาพแข็งแรง และสำหรับบางคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านกีฬาก็สามารถนำไปต่อยอดก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ และที่สุราษฎร์ธานีเองมีนักกีฬาเยาวชนหลายคนที่เกิดแจ้งเกิดจากสนามของธ.ออมสิน และนั่นถือเป็นความสำเร็จที่พวกเราชาวออมสิน ทุกคนภาคภูมิใจ และจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนเกิดขึ้นทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ ออมดี มีสุขภาวะ รักสามัคคี''         รู้จักออม มีสุขภาพดี และรู้สามัคคี นั่นคือสิ่งที่ คุณรสริน โศจิพันธุ์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานกิจการวสาขา 6 ต้องการจะบอกถึงวัตถุประสงค์หลักของการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน!!!         ด้าน นายศักดา รัตนมุสิก ผู้อำนวยการร.ร.เทศบาล ๕ หนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการธนาคารโรงเรียน กล่าวว่า ธนาคารโรงเรียนทำให้เด็กได้รู้จักออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย และนั่นถือเป็นการปลูกฝังวินัยในเรื่องของการใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง จนกระทั่งได้ทางธนาคารออมสิน ได้จัดโครงการต่อยอดการออม ให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะให้เด็กในโรงเรียนมีสุขภาพดี เป็นโครงการดีและอยากให้มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้แต่ละโรงเรียนหันมาสนับสนุนเรื่องกีฬากันมากขึ้น         ณ เวลานี้ กีฬาธนาคารโรงเรียนออมสิน คือบันไดก้าวแรกของ ''ช้างเผือก'' ในป่าใหญ่ ได้ก้าวออกมาแสดงความสามารถ และศักยภาพของตัวเอง และเมื่อมีช้างเผือกเกิดขึ้นในสนามแข่งขัน พวกเขามักได้รับความสนใจจากควาญช้างและนำมาฝึกต่าอยอดเพื่อให้กลายเป็น ''ช้างเผือก'' ที่แกร่งและเก่งเพื่อก้าวเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต!!!        ผลการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับสายงานกิจการสาขา 6 ประจำปี 2555 


        1. กรีฑา
 

           - มินิมาราธอน (10.5 กม.) ชาย
      ชนะเลิศ   โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต (ตัวแทนสาขา)
      รองชนะเลิศอับดับ 1  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา (ตัวแทนสาขา)
      รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนเขาชัยสน (ตัวแทนสาขา)
      รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนเวียงสระ (ตัวแทนสาขา)
      รองชนะเลิศอันดับ 4   โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  (ตัวแทนสาขา)
 

           -  มินิมาราธอน (10.5 กม.) หญิง
       ชนะเลิศ   โรงเรียนเวียงสระ (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 4   โรงเรียนอบจ.สุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) (ตัวแทนสาขา)


            -  วิ่ง 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง
       ชนะเลิศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
       รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 

          -  วิ่ง 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย
       ชนะเลิศ   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ
       รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 
 
        -   วิ่ง 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง
       ชนะเลิศ   โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
       รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 
 
        -  วิ่ง 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย
       ชนะเลิศ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
       รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
 
 
          -  วิ่ง 4x100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง
       ชนะเลิศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
       รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
 
 
           -  วิ่ง 4x100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย
         ชนะเลิศ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  (ตัวแทนสาขา)
         รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
         รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนมหาวชิราวุธ
 
 
           -  วิ่ง 4x100 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง
         ชนะเลิศ   โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  (ตัวแทนสาขา)
         รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
         รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 
 
           -  วิ่ง 4x100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย
         ชนะเลิศ   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  (ตัวแทนสาขา)
         รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
         รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนท่าอุแทพิทยา


 
        2.เทเบิลเทนนิส   
 

           - รุ่น 18 ปี ชาย
        ชนะเลิศ   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  (ตัวแทนสาขา)
        รองชนะเลิศอันดับ 1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ   (ตัวแทนสาขา)
        รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนกันตังพิทยากร

 
            - รุ่น 18 ปี หญิง
        ชนะเลิศ   โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  (ตัวแทนสาขา)
        รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 
        รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 


        3. วอลเลย์บอล
  
 
        - รุ่น 15 ปี หญิง
        ชนะเลิศ  โรงเรียนสตรีพัทลุง  (ตัวแทนสาขา)
        รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
        รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนเทศบาล ๕
 
 
           - รุ่น 18 ปี หญิง
        ชนะเลิศ  โรงเรียนเทศบาล ๕  (ตัวแทนสาขา)
        รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
        รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนเทศบาล ๕


        4. เปตอง
 
 
          - รุ่น 18 ปี หญิง
        ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง  (ตัวแทนสาขา)
        รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี  (ตัวแทนสาขา)
        รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสตรีพังงาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 
 
 
        - รุ่น 18 ปี ชาย
       ชนะเลิศ   โรงเรียนสวีวิทยา  (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนสตรีพัทลุงร่วมกับโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 


        5. สตรีทบาสเกตบอล
  

          - รุ่น 15 ปี ชาย
       ชนะเลิศ   โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
 
    - รุ่น 18 ปี ชาย
       ชนะเลิศ   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร
       รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสภาราชินี   


        6. เซปักตะกร้อ
 
 
          - รุ่น 18 ปี ชาย
       ชนะเลิศ   โรงเรียนพัฒนาวิทยา  (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
       รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนสตรีพัทลุง
 
 
          - รุ่น 18 ปี หญิง
       ชนะเลิศ   โรงเรียนตะโหมด   (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดีบุกพังงาววิทยายน
       รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนท่าชนะ


        7. ฟุตบอล 7 คน
 
 
           - รุ่น 15 ปี ชาย
       ชนะเลิศ   โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  (ตัวแทนสาขา)
       รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนกำแพงวิทยา
       รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนระโนดวิทยา
 
 
          -   รุ่น 18 ปี ชาย
       ชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนพัฒนาวิทยา  (ตัวแทนสาขา) 
       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
       รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

   
คอลัมน์อื่น ๆ
Comment


นามปากกา : ทีมงานสยามกีฬา

จำนวนเรื่อง : 915
All post : 449
All view : 1,604,484
คอลัมน์ กีฬาธนาคารออมสิน

© Copyright 2010 www.siamsport.co.th
All rights reserved.Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd.
เกี่ยวกับบริษัท | ติดต่อเรา | ลิขสิทธิ์ | ร่วมงานกับเรา | ลงโฆษณา
ติดต่อโฆษณา 02-508-8263