COLUMN   
ตีท้ายข่าว :  สสส.ผุดไอเดียหาสุดยอดชุมชนโรงงานเข้มแข็ง
18/09/2009 13:29:57
 

"ขยับตัวหน่อยเถอะพ่อแม่พี่น้อง ขยับตัวหน่อยเถอะลุงป้าน้าอา" นี่คือเสียงเพลงประกอบกิจกรรมการเต้นแอโรบิค ซึ่งหากใครที่เป็นขาแดนซ์-ขาประจำเต้นแอโรบิคอยู่แล้วน่าจะคุ้นหูเป็นอย่างดี ซึ่งการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และการพักผ่อนให้เพียงพอ


ปัจจุบันคนไทยหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น โดยเฉพาะหนุ่ม-สาวชาวออฟฟิต ที่ส่วนใหญ่ได้แต่นั่งโต๊ะทำงานกันตลอดทั้งวัน ซึ่งนับรวมไปถึงชุมชนโรงงานด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บรรดาหนุ่ม-สาวโรงงานได้มีสุขภาพที่แข็งแรง สสส.จึงได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ บริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ค้นหาชุมชนและโรงงานต้นแบบที่ใส่ใจสุขภาพ ภายใต้โครงการ "ชุมชนโรงงาน สุขภาพเข้มแข็ง" ระยะเวลา 3 เดือน  3 แห่ง เริ่มครั้งแรกวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม  2552  ณ  นิคมอุตสาหกรรมบางชัน   


 
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2552 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ บริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว "ชุมชนโรงงาน สุขภาพเข้มแข็ง" โดยมี นายวิวัฒน์  วิกรานตโนรส ประธานแผนงานส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย  (สสส.)  เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประสบศิลป์ โชติมงคล รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายปราชญ์  ไชยคำ  รองกรรมการผู้จัดการ บ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)   ร่วมแถลงข่าว ณ  ห้องราชาวดี  ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน 
 

สำหรับโครงการ "ชุมชนโรงงาน สุขภาพเข้มแข็ง" มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาชุมชน หรือโรงงานต้นแบบที่ใส่ใจในเรื่องราวของสุขภาพและการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีและให้เกิดการปฏิบัติต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถทำออกมาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมแอโรบิก ที่ใช้อิริยาบถในการทำงานมาประยุกต์ให้เป็นท่าเต้น  เพื่อให้เกิดกิจกรรมร่วมกันในองค์กร เป็นการพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตของชุมชนของนิคมอุตสาหกรรม ให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นพนักงานและประชาชนทั่วไปในนิคมอุตสาหกรรม และประชาชนโดยรอบการนิคมอุตสาหกรรมิที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส กล่าวว่า สสส.ได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจสุขภาพของประชาชน โดยครั้งนี้จะเจาะกลุ่มยังชุมชนโรงงาน ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า "ชุมชนโรงงาน สุขภาพเข้มแข็ง” ซึ่งนอกจากที่จะเจาะกลุ่มชุมชนโรงงานแล้ว ยังใส่ใจในชุมชนรอบข้าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานอีกด้วย"

 
สำหรับกิจกรรมในโครงการ นายปราชญ์ ไชยคำ กล่าวว่า "กิจกรรมจะมีทั้งการประกวดแอโรบิก จากพนักงานหรือประชาชนทั้งในและโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ท่าทางในชีวิตประจำวัน หรือท่าทางในการทำงานมาเป็นท่าเต้น ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมทั้งกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ทั้งในและโดยรอบนิคม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน กิจกรรมนันทนาการและเกมส์ ชิงเงินรางวัล เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมของประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างความกลมเกลียวและสามัคคีในหมู่คณะ และสนุกกับกิจกรรมบันเทิงจากศิลปิน นักแสดงต่างๆอีกมากมาย"


สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานจัดกิจกรรม จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2552 จำนวน 3 แห่ง คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม  2552 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่  21 พฤศจิกายน 2552  ณ  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครและครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 


                                                                          Kidding Devil เรื่อง
                                                                          เบนไม่ต้องสืบ ภาพ

   
 
  คอลัมน์ย้อนหลัง
 
 
© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.