16 พ.ค. มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา ณ กทม,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา