2 พ.ค. 57 มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา ณ สมาคมคนพิการนนทบุรี