30 เม.ย. 57 มอบอุปกรณ์และหนังสือ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ