14 พ.ค. มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา ณ จ.นครปฐม,สมุทรสาคร,ตรัง,กระบี่